Mötet i Santiago, Chile

Taizé och Latinamerika

Taizé har sedan länge kontakt med Latinamerika. Det började i november 1958. Broder Roger var i Rom när påven Johannes XXIII just hade börjat sin verksamhet som den Katolska Kyrkans överhuvud. Där träffar han en av de mycket inflytelserika biskoparna i Latinamerika, biskop Manuel Larrain från stiftet Talca i Chile. Det är början till en långvarig vänskap. Broder Roger blir genom denna biskop medveten om vilka stora problem av alla olika slag som folken i Latinamerika lever med.
För fortsättningen, se English eller Espagnol

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article12497.html - 17 January 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France