Kigali

Taarifa kwa vijana waishiyo Rwanda

Mchango: Kwa wale waishio Kigali wachangie kwenye gharama za mkutano, wale kutoka nje ya Kigali watajigharamia gharama za usafiri kwenda Kigali na kurudi, hakuna mchango mwingine ambao utahitajika.

Mwisho wa kujiandikisha:
15 Octoba, 2012 kupitia parokia yako au mlezi wa vijana

Hifadhi tangazo:

Word - 66 kb

Printed from: https://www.taize.fr/sw_article12573.html - 29 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France