Wideo

Spotkanie w Chicago

Zgłoszenie udziału [http://www.taizechicago2012.eventbrite.com/}}]

Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia.

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article13197.html - 18 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France