Paruošti svetingą pamaldų vietą

Jei tik įmanoma, pasistenkite susirinkti bažnyčioje, suteikdami jai grožio ir svetingumo. Vietos paruošimas yra svarbus pamaldų kokybei. Žinoma, kad nereikia atnaujinti visos bažnyčios! Labai paprastos priemonės gali sukurti gražią maldos aplinką. Jei neįmanoma susirinkti bažnyčioje, svarbu kuo harmoningiau paruošti maldos vietą.

JPEG - 108.2 ko

Melsdamiesi mes kreipiamės ne vienas į kitą, o į Kristų, todėl vertėtų visiems dalyviams atsigręžti į vieną pusę.

Labai nedaug tereikia, kad pamaldų vieta taptų svetinga: kryžius, ikona arba atversta Biblija, žvakės, gėlės. Apšvietimas turėtų būti prislopintas, ne per ryškus. Priekyje ar viduryje paklokite ant grindų kilimą tiems, kurie mėgsta melstis klūpėdami arba sėdėdami ant žemės. Kiti mieliau sėda ant kėdžių ar suolų, todėl jų irgi reikėtų turėti gale arba iš abiejų pusių šonuose.

Gražu sutikti įeinančius žmones, duoti jiems lapus su giesmėmis, pakviesti ateiti į priekį.

Animatoriai tarnauja kitų žmonių maldai. Jie turėtų paruošti pamaldas ir užtikrinti sklandžią eigą, kad kiekvienas dalyvaujantis liktų susikaupęs, nekiltų jokių išsiblaškymų. Kai malda jau prasidėjusi, neturėtų būti jokių susikaupimą trukdančių skelbimų ar paaiškinimų.

„Bendrystės su Dievu troškimas įdiegtas žmogaus širdyje nuo neatmenamų laikų. Šios bendrystės slėpinys paliečia slapčių slapčiausias esybės gelmes.“

Iš 2004 metų laiško Prie džiaugsmo šaltinių

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article1359.html - 28 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France