© Copyright and permissions

Tekijänoikeudet

Kotisivut

Näillä kotisivuilla julkaistuihin materiaaleihin tekijänoikeudet omistavat : copyright © Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France editions taize.fr

Taizén laulujen käyttöoikeudet

Jo vuosia seurakunnat ja kirkot ovat käyttäneet ”Taizén lauluja” ja niitä on sisällytetty laulu- ja jumalanpalveluskirjoihin. Yhteisön veljet ovat tästä iloisia, koska tämä luo yhteyden siihen, mitä nuoret kokevat Taizéssä ja kirkkojen elämään.

Laulujen laulamisessa on tärkeää, että se tapahtuu samalla yksinkertaisuudella kuin Taizéssä. Näin ryhmät ja seurakunnat voivat löytää laulun itsensä sekä rukouksen, jota se ilmentää.

”Loputtomiin” lautettavilla säkeistöillä ja näillä muutamilla sanoilla on merkittävä yhteys. Laulujen toistaminen yhdistää vanhan tavan rukoilla esim. läntisen perinteen Ave Marian ja Jeesuksen rukouksen itäisestä perinteestä. Tämä on juuri sitä, minkä yhteisö toivoo säilyttävänsä.

Useat pyynnöt saada tuottaa lauluja uudestaan, on saanut veljet harkitsemaan, millä tavoin laulut parhaiten säilyttävät niiden oikean luonteensa ja sitoumuksen yhteisöön, johon ne yleensä yhdistetään.

Säveltäjät ja sanoittajat julkaisevat jokaisen laulun lopullisen muodon Taizén yhteisön rukouselämän kokemukseen luottaen ja pitkän työprosessin jälkeen. Tällä tavalla jokaisesta laulusta muodostuu erityinen ja oman tyylisensä. Yhteisön työ nuorten parissa on hyvin samankaltaista. Se on jatkuvaa rukouksen muodon etsimistä, joka samalla soveltuu isojen ryhmien tapaamisiin Taizéssä sekä muualla.

Jotkut pyytävät lauluihin muutoksia yhteisöltä : sovittamisia, akordointia, säestyksiä uusille soittimille, uusia sanoituksia tai kännöksiä. Näiden muutosten päättäminen on tekijöiden käsisssä, jos ne hyväksyttäisiin, pian näkisimme suunnattoman määrän erilaisia käännöksiä/toisintoja, jotkut hyvinkin kaukana alkuperäisestä. Juuri tätä Yhteisö haluaa välttää. On tärkeää antaa laulujen elää kuten ne ovat, niiden yksinkertaisuudessa ja alkuperäisessä muodossa, kuten rukous, joka on hyvin yksinkertaista ja mietiskelevää.

Näistä syistä Taizén yhteisö sallii vain alkuperäisen laulun uudelleentuottamisen, niin kuten ne ovat Taizéssä tai Taizén valtuuttamien eri maiden kustantajien julkaisemissa kirjoissa.

Laulaminen

Laulujen laulamiseen julkisessa tai yksityisessä jumalanpalveluksessa ei tarvita lupaa.

Äänitteiden tekeminen

Ota ensin yhteyttä A&PT, jos haluat tehdä lauluista äänitteen tai kopioida osia jo Taizéssä äänitetyistä levyistä.

Laulujen paperikopioiminen

Tarvitset luvan, jos kopiot tai tulostat lauluja internetistä. Ota yhteyttä A&PT.

Kirjoitukset

Internet sivuistoilta löydettävät kirjoitukset ovat vapaasti kopioitavissa ja jaettavissa ei- kaupalliseen käyttöön. Lähde tulee mainita seuraavalla tavalla:
”copyright © Ateliers et Presses de Taizé, Communauté de Taizé, F-71250 Taizé.”

Jos kirjoituksia käytetään myyntitarkoituksiin tai mihinkään, mikä on suorasti tai epäsuorasti ja missä tahansa muodossa tukee kaupallista tarkoitusta, on oltava A&PT:n kirjallinen lupa.

Lupaa edellyttetään A&PT:ltä elektronisten lähetysten lähettämiseen, varsinkin internetin kautta.

Kuvat, grafiikkka ja äänitiedostot

Tämän sivuston kopioimiseen tai jakeluun (sisältäen kuvat, grafiikan ja äänitiedostot) missään muodossa, tarvitaan lupa A&PT.

Printed from: https://www.taize.fr/fi_article1368.html - 20 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France