Molitve za svaki dan

Za više molitava vidjeti na dnu stranice.

Većina molitava na ovoj stranici mogu se naći u knjizi «Molitve za svaki dan». Vidi:
Knjige, audio snimke i filmovi

Korizma 3

Pjesma

Psalam

Oculi nostri ad Dominum Jesum

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Oculi nostri ad Dominum Jesum

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom.

Oculi nostri ad Dominum Jesum

Evo, ti ljubiš srce iskreno,
u dubini duše učiš me mudrosti.
Poškropi me izopom da se očistim,
operi me, i bit ću bjelji od snijega!

Oculi nostri ad Dominum Jesum

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Oculi nostri ad Dominum Jesum

Iz Psalma 51

Čitanje

Iz Knjige proroka Ezekijela: I spusti se na me ruka Gospodnja i Gospodin me u svojem duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju. Provede me kroz njih, svuda oko njih, i gle, bijaše ih u dolini veoma mnogo i bijahu sasvim suhe! I reče mi: «Prorokuj duhu, sine čovječji, prorokuj i reci: ’Ovako govori Gospodin: Od sva četiri vjetra dođi, duše, i dahni u ova trupla da ožive!’» I stadoh prorokovati kao što mi zapovjedi, i duh uđe u njih i oživješe i stadoše na noge - vojska vrlo, vrlo velika. Reče mi: «Sine čovječji, te kosti - to je sav dom Izraelov. Evo, oni vele: ’Usahnuše nam kosti i propade nam nada, pogibosmo!’ Zato prorokuj i reci im. ’Ovako govori Gospodin: Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu! I znat ćete da sam ja Gospodin kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, moj narode! I duh svoj udahnut ću u vas da oživite, i dovest ću vas u vašu zemlju, i znat ćete da ja, Gospodin govorim i činim’ - riječ je Gospodnja.»

Ezekijel 37,1-2.9-14

ili

Iz Evanđelja po Ivanu: Isus reče svojim učenicima: «Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. No rekoh vam: vidjeli ste me, a opet ne vjerujete. Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.»

Ivan 6,35-40

Pjesma

Tišina

Molitveni zazivi

Kyrie eleison

Kriste, ti nas ozdravljaš. Daj da živimo po tvome životu!

Kyrie eleison

Kriste, ti nam obnavljaš nadu.

Kyrie eleison

Kriste, ti si sjedio za stolom s grešnicima.

Kyrie eleison

Kriste, ti si uskrisio Lazara, svoga prijatelja.

Kyrie eleison

Kriste, oprostio si Petrovo nijekanje i pozvao ga da te slijedi.

Kyrie eleison

Kriste, u tebi je naše uskrsnuće već počelo.

Kyrie eleison

Oče naš

Molitva

Isuse, naša nado, ti nas pretvaraš u ponizne evanđeoske ljude. Toliko bismo željeli shvatiti kako se ono najbolje u nama izgrađuje posve jednostavnim povjerenjem, za što je čak i dijete sposobno.

ili

Blagoslovi nas, Isuse Kriste, ti koji nas ljubiš uvijek, čak i kad smo u tmini.

Pjesme


Druge molitve

Printed from: https://www.taize.fr/hr_article13725.html - 3 March 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France