Att bidra

Med bankkort:

  • Kontakt (frivilligt)

Med banköverföring:

Opération Espérance (Operation Hope)
IBAN : FR76 30003 01212 00037260029 02
BIC – SWIFT : SOGEFRPP
Bank: Société Générale
VILLEFRANCHE PME
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Eller:
Opération Espérance (Operation Hope)
La Banque Postale, 69900 LYON CEDEX 20 : CCP 0117121D038
IBAN : FR53 2004 1010 0701 1712 1D03 855 – BIC - SWIFT : PSSTFRPPLYO

För information om kostnaden för en överföring, kontakta din bank.

För en bekräftelse på att överföringen har gått fram, skriv till:
Operation Hope
Taizé Community,
71250 Taizé, France
och uppge överföringens referenser.

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article13825.html - 1 December 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France