Rusko

Krátky film o púti

počas púte do Moskvy bol pripravený 15 minútový film, ktorý sprostredkúva jedinečnú atmosféru Veľkého týždňa a Veľkej Noci v Ruskej pravoslávnej cirkvi. Pútnici sa delia o svoju skúsenosť počas tejto výnimočnej udalosti.

S titulkami v angličtine :

S titulkami v ruštine:

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article13839.html - 3 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France