Möte i maj 2012

Taizé i Chicago

Unga vuxna från 36 delstater i USA, från sex provinser i Kanada, från Mexico, från Haiti (ungefär 15) och från Europa (en liten grupp) samlades i Chicago mellan 25 och 28 maj till ett nytt steg på pilgrimsfärden för tillit på jorden. Före mötet hade tre av kommunitetens bröder bott i staden i tre månader. Deras vistelse där var i stort sett fri från planer och bestod av kontakter och besök hos grupper och församlingar i hela storstadens mångfald och av besök hos unga vuxna i andra delar av USA och Kanada.

Först på plats var en grupp på 47 unga vuxna från South Dakota. Många av dem är indianer. Taizé är inte okänt för dem eftersom flera av dem besökte kommuniteten förra året. Snart fick de sällskap av lutheraner, metodister, medlemmar från den episkopala kyrkan och katoliker. De kom från Nebraska, Kalifornien, New Mexico och New Jersey ... Mer än 20 kom från Ottawa-regionen.

DePaul i Chicago, det största katolska universitetet i USA, sparade inte på några ansträngningar när det gällde att ta emot alla deltagarna och förvandlade under tre dagar sitt berömda idrottscenter till en böneplats. En matta som täckte idrottshallens golv gjorde det möjligt för alla att sitta där. Stora ikoner — Vänskapens ikon, en uppståndelseikon och ett krucifix — höll uppmärksamheten samlad. Bönen runt korset var en upptäckt för många. Den varade länge varje kväll. Sjungandet fortsatte på engelska, spanska (nästan hälften av katolikerna i Chicago har spanska som modersmål) och polska, och en sång sjöngs på lakota, det språk som talas av de indiander som var med på mötet.

Alla de unga deltagarna togs emot av katolska och protestantiska församlingar i Chicago. De fick bo i familjer och åt frukost och kvällsmat med sina värdar i deras hem.

På lördagseftermiddagen gav workshops några av dem möjligheten att samtala om frågor som gällde det andliga livet, medan andra koncentrerade sig på utmaningar i samhället, till exempel hur vi kan ta emot flyktingar eller hemlösa — en grupp läkare och socialarbetare tar hand om dem.

DePaul har fått sitt namn från ett stort franskt helgon, Saint Vincent de Paul. Under flera år har universitetet försökt stimulera "en andra av tjänst" [kanske mer "tjänstvillighet", övers anm] bland studenterna. Uttrycket "en anda av tjänst" upprepas ofta. I år har 1800 studenter varit med på en "tjänstedag". Den person som är huvudansvarig för detta initiativ ledde en workshop som handlade om kärlekens uppfinningsrikedom.

I ett annat rum samlades unga vuxna för att samtala om trons liv som en kallelse att tänka och skapa: “Var skulle du vilja se mer kreativitet idag?” Utbildning, politik, ekonomi, konst, musik, sociala relationer — alla dessa områden nämndes. Var och en av deltagarna gav uttryck för sin oro och för en önskan att vara med och försöka skapa förnyelse. En ung professor från ett känt universitet sa: “Vi får inte blanda ihop kritiskt tänkande med cynism.”

Något som var slående var deltagarnas ålder. Det var inte tonåringar som kom, utan unga vuxna, de flesta mellan 21 och 35. Många av dem hade redan skaffat sig erfarenhet av arbetslivet. De var på en och samma gång kritiska och hoppfulla. Och den fråga som de inbjöds att diskutera var det hopp som breddar vår kapacitet att reflektera och vidgar vår känsla för vad som är möjligt.

En artikel i Washington Post om pilgrimsfärden för tillit i Chicago betonade den känsla för kyrkan som unga människor upptäcker på mötena. Flera kyrkoledare, både protestantiska och katolska, bland dem kardinal George som är ärkebiskop av Chicago, presbyterianernas ordförande och metodisternas biskop, var med i bönen på lördagskvällen. Broder Alois meditationer blev varje kväll till en uppmaning att inte lyssna till vår rädsla eller till de saker som gör oss rädda utan att våga engagera oss och gå i Jesu fotspår.

Mötet ägde rum under pingsthelgen. Chicago är känt som en blåsig stad. En vind av ett annat slag har just blåst genom den.
Photos

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article14026.html - 17 April 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France