Spotkanie w Mymensingh, czerwiec 2012

Chrześcijanie stanowią jedynie około 0,5% całej populacji Bangladeszu. Znaczna większość mieszkańców Bangladeszu to muzułmanie, a około 10% to wyznawcy hinduizmu. Jeden z braci mieszkających w Mymensingh opowiada o spotkaniu dla młodych chrześcijan, które odbyło się w czerwcu 2012 roku.

W ubiegły piątek przeżyliśmy w naszym mieście jedno z najlepszych spotkań z młodymi chrześcijanami w ostatnich latach. Spotkanie miało miejsce niedaleko katedry, tuż obok domu biskupa. Wzięło w nim udział około stu młodych ludzi z rożnych wspólnot chrześcijańskich: katolickich, baptystycznych i anglikańskich. Atmosfera spotkania była bardzo ciepła i radosna.

Było to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ jak dotąd przewodniczyliśmy spotkaniom i modlitwom w sąsiednich diecezjach na północy, a tutaj w Mymensingh były one paradoksalnie dużo rzadsze. Rożne grupy młodych chrześcijan w mieście i w pobliskich wioskach prawie się nie znają i niemal nigdy nie miały możliwości, aby się wspólnie spotkać i modlić.

Jeden z braci miał wprowadzenie biblijne na temat Ducha Świętego, a następnie poprowadził spotkania w małych grupach wspólnie z młodym człowiekiem, którego bardzo dobrze znamy. Inny z braci, z pomocą młodych ludzi mieszkających z nami we fraterni, zajął się logistyką spotkania i posiłkami; pod koniec ranka podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z wielu lat, które spędził w tym kraju. Na podstawie swoich rozmów z młodymi mieszkańcami Bangladeszu opowiadał o tym, jak wygląda ich życie: ich problemy, aspiracje, oczekiwania. Ja natomiast wraz z małą grupą młodych ludzi przygotowałem dwie wspólne modlitwy, które miały miejsce w ciągu tego dnia.

W tym samym dniu jeszcze inny z braci wziął udział we wspaniałych obchodach ingresu nowego biskupa diecezji katolickiej w Kulna na południowym wschodzie kraju. Brat był tam reprezentantem całej naszej Wspólnoty i spotkał wiele osób, które nas znają, zwłaszcza wśród księży i przedstawicieli różnych wspólnot religijnych z całego kraju.

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article14065.html - 15 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France