Möte i Mymensingh i juni 2012

I Bangladesh är bara ungefär 0,5 % av invånarna kristna. En övervägande majoritet av bangladeshierna är muslimer, och ungefär 10 % är hinduer. En av bröderna som lever i Mymensingh berättar om ett möte med unga kristna i juni 2012:

Förra fredagen hade vi ett av de bästa mötena på senare år med unga kristna i vår stad Mymensingh. Det hölls nära katedralen, precis bredvid biskopens hus. Ungefär hundra unga människor från olika kristna samfund var där, katoliker, baptister och anglikaner. Atmosfären var väldigt varm och glad!

Det var en viktig händelse, för hittills har vi ofta hållit våra möten och böner i de omgivande stiften i norr, men här i Mymensingh har det varit mycket mer sällan. De unga kristna i staden och de närliggande byarna känner varandra väldigt dåligt och har nästan aldrig fått möjlighet att träffas för att samtala och be tillsammans.

En av bröderna höll en bibelintroduktion om den heliga Anden och ledde, tillsammans med en ung vuxen som vi känner väldigt väl, de små samtalsgrupperna som formades efter introduktionen. En annan organiserade, med hjälp av unga människor som lever med oss i brödraskapet, all logistik som mötet och måltiderna krävde. I slutet av förmiddagen höll han ett mycket bra tal om vad han upptäckt och förstått av unga människors liv här i Bangladesh efter alla år han bott här: deras problem, deras ambitioner, deras förväntningar, så som han förstår dem idag efter att ha lyssnat till vad många unga människor berättat för honom. Jag förberedde, tillsammans med ett litet team av unga människor, dagens två gemensamma böner.

Samma dag deltog en annan broder i det stora firandet då en ny biskop välkomnades i det katolska stiftet i Kulna i den sydvästra delen av landet. Han var där för att representera oss alla och fick möjlighet att träffa många människor som känner oss, särskilt bland de präster och representanter för olika religiösa samfund runt om i landet som var där.

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article14112.html - 30 September 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France