Be tillsammans

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor [en_article957.html?lang=sv]

Kyrkans tid 7

Sång

Psaltarpsalm

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
Sjung till Herrens ära, prisa hans namn!

Ropa ut hans seger dag efter dag!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!

Herren har gjort himlen.
Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i sitt tempel.

Må himlen fröjdas och jorden jubla,
havet brusa med allt det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig.
Då skall alla träd i skogen jubla
inför Herren: se, han kommer.

ur Psaltaren 96

Textläsning

Herren sade: Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.

Femte Moseboken 30:11-14

eller

En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade från båten. När Jesus hade slutat tala, sade han till Simon: ”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där.” Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men
eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.” Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ”Lämna mig, Herre, jag är en syndare.” Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat —
likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.” Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom.

Lukasevangeliet 5:1-11

Sång

Tystnad

Förbön

Om fred på jorden och frihet för alla folk ber vi till dig, Herre.

Om att de som leder kyrkorna aldrig ger upp sitt sökande efter en synlig enhet bland alla kristna ber vi till dig.

Om klokhet och hederlighet i det politiska livet, om rättvisa i
samhället ber vi till dig.

För dem som endast med möda kan skaffa sig bröd för dagen ber vi till dig, Herre.

För dem som berövats sitt arbete eller sitt uppehälle ber vi till dig.

För dem som saknar ett hem, en familj eller tak över huvudet, ber vi till dig.

För dem som lider av att vara ensamma och övergivna, ber vi till dig.

För dem som förtrycks och förtalas, Herre, ber vi till dig.

För dem som ger av sig själva till de allra fattigaste, de skyddslösa och utstötta, ber vi till dig.

Herrens bön

Bön

Levande Gud, om vår bön är svag, så är det ändå med tillit till dig som vi söker dig. I din kärlek visar sig en väg rakt igenom vår tvekan, igenom våra tvivel.

eller

Du har välsignat oss, levande Gud, du som gömt den tid som gått i Kristi hjärta och som tar hand om vår framtid.

Sånger


Fler böner

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article1437.html - 6 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France