Be tillsammans

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor [en_article957.html?lang=sv]

Fastan 6

Sång

Psaltarpsalm

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!

Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse
och därför fruktar man dig.

Jag väntar på Herren, jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen.

Hos Herren finns nåd,
han är den som befriar.
Han skall befria Israel
från alla synder.

ur Psaltaren 130

Textläsning

Så säger Herren: ”Glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och struts, skall prisa mig, för att jag frambringar vatten i öknen, floder i ödemarken, så att mitt folk, det utvalda, får dricka, det folk som jag har skapat åt mig. De skall sjunga mitt lov.”

Jesaja 43:18-21

eller

Jesus kom till en stad i Samarien som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.” Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.) Jesus svarade henne: ”Om du
visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”

Johannesevangeliet 4:5-14

Sång

Tystnad

Förbön

Kristus, visa oss ditt Rikes närvaro ibland oss.

Gud, håll vakt vid våra läppars port; göm i din förlåtelse allt som idag har sårat någon.

Jesus, vår Herre, sök upp de hjärtan som inte längre finner vägen till dig och vänd dem mot ditt ljus.

Kristus, du som givit ditt liv helt åt Gud, visa oss livets väg.

Kristus, var nära alla som lider denna natt, alla sjuka, alla som inte har någonstans att ta vägen.

Kristus, hjälp oss att inte fastna i missmod och oro.

Mot dig, Herre, vänder sig vår blick; vår själ vilar i dig.

Herrens bön

Bön

Levande Gud, vi känner oss ibland främmande på jorden, vi vet oss ingen råd med våldet, med oförsonligheten mellan människor. Som en stilla vindfläkt blåser din Ande på oss och rör vid oss med din frid. Förvandla vårt tvivels öken till en förberedelsetid, som lär oss att upptäcka vägar till försoning på den plats dit du sänt oss, tills ett hopp om fred uppstår bland människorna.

eller

Välsigna oss, Jesus Kristus, hjälp oss att lämna allt åt dig.

Sånger

Fastan 6

Sång

Psaltarpsalm

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!

Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse
och därför fruktar man dig.

Jag väntar på Herren, jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen.

Hos Herren finns nåd,
han är den som befriar.
Han skall befria Israel
från alla synder.

ur Psaltaren 130

Textläsning

Så säger Herren: ”Glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och struts, skall prisa mig, för att jag frambringar vatten i öknen, floder i ödemarken, så att mitt folk, det utvalda, får dricka, det folk som jag har skapat åt mig. De skall sjunga mitt lov.”

Jesaja 43:18-21

eller

Jesus kom till en stad i Samarien som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.” Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.) Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”

Johannesevangeliet 4:5-14

Sång

Tystnad

Förbön

Kristus, visa oss ditt Rikes närvaro ibland oss.

Gud, håll vakt vid våra läppars port; göm i din förlåtelse allt som idag har sårat någon.

Jesus, vår Herre, sök upp de hjärtan som inte längre finner vägen till dig och vänd dem mot ditt ljus.

Kristus, du som givit ditt liv helt åt Gud, visa oss livets väg.

Kristus, var nära alla som lider denna natt, alla sjuka, alla som inte har någonstans att ta vägen.

Kristus, hjälp oss att inte fastna i missmod och oro.

Mot dig, Herre, vänder sig vår blick; vår själ vilar i dig.

Herrens bön

Bön

Levande Gud, vi känner oss ibland främmande på jorden, vi vet oss ingen råd med våldet, med oförsonligheten mellan människor. Som en stilla vindfläkt blåser din Ande på oss och rör vid oss med din frid. Förvandla vårt tvivels öken till en förberedelsetid, som lär oss att upptäcka vägar till försoning på den plats dit du sänt oss, tills ett hopp om fred uppstår bland människorna.

eller

Välsigna oss, Jesus Kristus, hjälp oss att lämna allt åt dig.

Sånger


Fler böner

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article1437.html - 26 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France