Kwestie zdrowotne

Kwestie zdrowotne

Jeśli zamierzasz wziąć udział w spotkaniu młodych, przywieź ze sobą odpowiednie ubezpieczenie.

Młodzi ludzie poniżej 18-go roku życia muszą przywieźć ze sobą wypełniony formularz zgody rodziców na ich udział w spotkaniu i nosić go przy sobie przez cały pobyt. Formularz ten zawiera nazwisko opiekuna, który w czasie spotkania bierze prawną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią oraz ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących leczenia w razie zaistnienia takiej potrzeby. Opiekun musi przebywać w Taizé i być dostępny pod telefonem komórkowym.

Obywatele krajów Unii Europejskiej powinni mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ [http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=6]) (karta ta zastępuje formularz E111). Będziesz jej potrzebować, aby uzyskać zwrot kosztów ewentualnego leczenia.

Upewnij się, czy twoje szczepienia są aktualne, zwłaszcza jeśli chodzi o szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce i kokluszowi, jak również szczepienia kontrolne przeciwko tężcowi i polio. Jeśli chorowałeś ostatnio na jakąś chorobę zakaźną, upewnij się przed przyjazdem do Taizé, że już nie będziesz zarażać innych.

Jeżeli zachorujesz w czasie pobytu w Taizé, udaj się niezwłocznie do punktu pierwszej pomocy w El Abiodh. Możesz tam skorzystać z pomocy pielęgniarki.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article14550.html - 13 April 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France