Zdravotní otázky

Prosíme, přivezte si na setkání mladých příslušné zdravotní dokumenty a pojištění.

Lidé do 18 let si s sebou musí přivézt vyplněný formulář písemného souhlasu rodičů, že se setkání mohou zúčastnit. Tento formulář uvede jméno osoby, která bude během celého pobytu právně zodpovědná za všechna rozhodnutí ohledně nezbytného lékařského ošetření.

Občané Evropské unie si s sebou přivezou Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Doporučujeme také zařídit si cestovní připojištění, včetně pojištění odpovědnosti. Ten budete potřebovat pro náhradu všech nákladů na zdravotní péči.

Prosíme, ujistěte se, že vaše očkování jsou stále účinná, zvlášť očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Pokud jste v nedávné době prodělali infekční chorobu, ujistěte se před tím, než přijedete do Taizé, že už nemůžete nikoho nakazit.

Pokud onemocníte během pobytu, jděte, prosíme, ihned na první pomoc v El Abiodhu. Zdravotní sestra je stále ve službě.

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article14629.html - 11 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France