Ποιός μπορεί να έρθει

18 έως 29 ετών

κατά την διάρκεια της χρονιάς από Κυριακή έως Κυριακή!

Οι κάτω των 18 νέοι θα πρέπει να προσκομίσουν γραπτή πατρική έγκριση και κατά την παραμονή τους θα πρέπει να συνοδέυονται από κάποιον ενήλικα άνω των 18 ετών.

Αν επιθυμείτε να φέρετε ένα γκρουπ νέων βλέπετε σελίδα Bringing a group of young people.

25 έως 35 ετών

για μερικές εβδομάδες, με στόχο τη μελέτη της Βίβλου ειδικά για νέους 25-35 ετών (γενικά κοντά στο Πάσχα και τον Ιούλιο και Αύγουστο)

15 και 17 ετών

Κατά την διάρκεια του έτους, απο Κυριακή έως Κυριακή, και όσο η φύση των συναντήσεων τους έχει επεξηγηθεί επαρκως. Αν έρθετε εκτός των σχολικών διακοπών, ελέγξτε μαζί μας αν υπάρχουν και άλλοι νέοι 15-17 ετών που καταφτάνουν την ίδια εβδομάδα. Δεν δυνάμεθα να δεχτούμε ομάδες που θα φτάσουν ως μέρος υποχρεωτικού προγράμματος: είναι σημαντικό οι νέοι ελεύθερα να έχουν επιλέξει να έρθουν. Αρχηγοί άνω των 20 ετών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα.

Άνω των 30 και οικογένειες με παιδιά

Ενήλικες άνω των 30 και οικογένειες με παιδιά κάτω των 15 ετών είναι καλοδεχούμενες σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του έτους. Παρακαλείσθε δείτε την σελίδα όπου και ημερομηνίες για αυτή την χρονιά είναι σημειωμένα και διαβάστε προσεκτικά τις σελίδες ενδιαφέροντος, ενήλικες και οικογένειες.

Μπορώ να έρθω για λίγες μέρες?

Αν δεν μπορείτε να έρθετε από Κυριακή σε Κυριακή, προσπαθείστε να έρθετε από Πέμπτη ή Παρασκευή βράδυ έως την Κυριακή. Χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείτε στους ρυθμούς των συναντήσεων. Σάββατο με Κυριακή είναι πολύ λίγο χρονικό διάστημα.

Εξαιτίας της ετήσιας Ευρωπαϊκής συνάντησης το Ταιζέ θα είναι κλειστό το χρονικό διάστημα από τις 22 Δεκαμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου. Δεν δεχόμαστε κόσμο εκείνη την περίοδο.

Printed from: https://www.taize.fr/el_article14689.html - 4 October 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France