Biblijos apmąstymai

Mėnesio Biblijos apmąstymas pateikiamas norint padėti ieškoti Dievo tyloje ir maldoje, kasdieniame gyvenime. Reikėtų skirti apie valandą pasiūlyto Biblijos teksto su trumpu komentaru skaitymui ir klausimų apmąstymui. Paskui susirinkti trims-dešimčiai žmonių pasidalyti tuo, ką kiekvienas atrado, ir galbūt skirti laiko maldai.

JPEG - 31.8 ko

Biblijos tekstas cituojamas iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
2021

Rugsėjis

Mato 12, 46-50: Gyvenkime kaip broliai ir seserys
Jam tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti“. Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ Ir, ištiesęs ranką į mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“. (Mato 12, 46-50)

Ką Jėzaus motina ir broliai nori pasakyti jam atėję į namus, kuriuose jis kalba? Ko jie laukia, stovi lauke, kaip sakoma tekste? Po akimirkos kažkas pasako Jėzui, kad jie ten: „Tavo motina ir broliai stovi lauke ir nori su tavimi pasikalbėti“. Toje pačioje Šventojo Morkaus istorijoje kontekstas yra dar labiau įtemptas. Tik keliomis eilutėmis anksčiau, trečiajame Morkaus evangelijos skyriuje, pasakojama apie tai, kaip Jėzaus artimieji atvyksta jo paimti. Kai kurių teigimu, Jėzus buvo pametęs galvą ir jį reikėjo grąžinti į kaimą.

Šiame Evangelijos tekste matome, kad šiuo Jėzaus gyvenimo momentu iškyla broliškumo klausimas - „Kas yra mano broliai?“. Koks iššūkis jam! Jėzus tikrai mylėjo savo motiną ir brolius, švelniai ir stipriai. Ši akimirka jam turėjo būti sunki. Tačiau jis negalėjo kitaip. Norint priimti ateinančią Karalystę ir liudyti ją, žmogaus širdis turi tapti platesnė; turi atsiverti mūsų žmogiškieji ryšiai, taip pat ir (galbūt ypač) artimiausi ryšiai. Taigi Karalystė auga iššūkių ar net įtampos, nuo kurių Jėzus niekada nebėgo, kontekste.

Keliose eilutėse žodžiai „motina“ ir „broliai“ kiekvienas pasikartoja po penkis kartus, tris kartus pakartoja pats Jėzus. Čia žodžiai kaip lavina. Atrodo, kad kalbama apie visą grupę motinų ir brolių, o pats Jėzus pabaigoje prideda žodį „sesuo“. Priimti Karalystę ir liudyti ją taip pat reiškia, kad reikia priimti visus ir nieko nepamiršti.

Istorijos viduryje atsiradęs momentas atrodo svarbus. Matas sako, kad Jėzus, paklausęs „Kas yra mano motina ir kas yra mano broliai?“, ištiesia ranką ir parodo į savo mokinius. Šventasis Morkus sako, kad Jėzus žiūrėjo į aplinkinius. Abi istorijos versijos ne tik leidžia mums išgirsti Jėzų, bet ir kviečia pažvelgti - įsivaizduoti - esančius. Kas yra šie žmonės aplink jį? Nepateikdama išsamaus jų vaizdo, Evangelija mums pateikia užuominų. Žinoma, tai buvo labai įvairi grupė. Dažnai Jėzus juos vadino „mažaisiais“. Mes, būdami Jėzaus mokiniai, turime išmokti elgtis taip, kaip jis, ir sekti jo ranką, rodančią mums ir primenančią, kad tas ar kitas žmogus, netoliese ar toli, iš tikrųjų yra mūsų brolis ar sesuo, ir šis taip pat.

Po to, kai Jėzus ištiesė ranką savo mokiniams, jis tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“ Tėvo valios vykdymą Jėzus liudija šioje istorijoje ir per visą savo gyvenimą. Kiekvienas pas jį atėjęs ar jo sutiktas žmogus be išimties tampa jo broliu ar seserimi, atrasdami save kaip mylimą Tėvo vaiką. Tai mums sako, kad šie žodžiai „brolis“ ir „sesuo“ nėra paprasčiausias pavadinimas. Vykdyti Tėvo valią, gyventi kaip broliams ir seserims reiškia tiek patį buvimą, tiek tapsmą. Mes esame broliai ir seserys tiek, kiek kasdien siekiame tapti tokiais asmenimis, siekdami priimti ir pripažinti kitą tokį, koks jis yra.

- Ar aš galiu įsijausti ir pirmiausiai pabūti „Jėzaus šeima“, tada „kažkuo iš minios“ ir vėl kažkuo „toli nuo Jėzaus“? Kaip aš jaučiuosi?

- Kai žiūriu aplinkui, tam tikra prasme sekdamas Jėzaus rankos gestą, ką aš matau? Kokius žmones šiuo metu atpažįstu kaip brolius ar seseris?

- Kokiu gestu, kokiais žodžiais, kokiu požiūriu šiandien galiu išgyventi brolystę ir seserystę?Kiti Biblijos apmąstymai:

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article1469.html - 27 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France