Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2019
po, 21. října
Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.
Iz 26,7-9
út, 22. října
Bůh na nás bohatě vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upírá naše naděje.
Tt 3,4-7
st, 23. října
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
1 K 12,4-11
čt, 24. října
Usilujte o trpělivost, zbožnost a bratrskou lásku. Máte-li tyto vlastnosti, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista bez ovoce.
2 P 1,5-8
pá, 25. října
Petr řekl: Bůh vyvýšil Ježíše jako Spasitele, aby přinesl obrácení srdce a odpuštění hříchů.
Sk 5,17-33
so, 26. října
Pavel píše: Jsme tísněni, ale nejsme v koncích, jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
2 K 4,8-12
NE, 27. října
Ježíš řekl: Ten, kdo se v chrámě se modlil: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným‘, se vrátil do svého domu ospravedlněn.
L 18,9-14
po, 28. října
Ježíš řekl: Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
Mt 7,24-27

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ZáříŘíjenListopad
PDF: na výšku: ZáříŘíjenListopad

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article147.html - 21 October 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France