Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2023
st, 29. listopadu
Pavel píše: „Čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce.“
1 K 1,4-9
čt, 30. listopadu
Ježíš řekl: Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.
J 4,4-26
pá, 1. prosince
Ježíš Kristus je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Miluje nás a svou krví nás zprostil hříchů.
Zj 1,1-8
so, 2. prosince
Podle Božího slibu očekáváme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
2 P 3,8-18
NE, 3. prosince
ADVENT
Ježíš řekl: „Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“
Mk 13,33-37
po, 4. prosince
Ježíš se zeptal prvních učedníků: Co chcete ? Řekli mu: Mistře, kde bydlíš ? Odpověděl jim: Pojďte a uvidíte.
J 1,35-42
út, 5. prosince
Toto žádá od tebe Hospodin: Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil za svým Bohem.
Mi 6,6-8
st, 6. prosince
Pavel píše: „Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“
Fp 4,12-20

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ŘíjenListopadProsinec
PDF: na výšku: ŘíjenListopadProsinec

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article147.html - 29 November 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France