Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2021
st, 4. srpna
Já však chci být ustavičně s tebou, Hospodine, uchopils mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš.
Ž 73
čt, 5. srpna
Bůh řekl: Dlí-li cizinec u tebe, ať je jakoby narozený v zemi z vašeho středu. Miluj ho jako sebe.
Lv 19,33-34
pá, 6. srpna
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Činíte dobře, že se držíte prorockého slova; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
2 P 1,19-21
so, 7. srpna
Hospodin řekl: Dám vám nové srdce, odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha.
Ez 36,24-27
NE, 8. srpna
Ježíš řekl: Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.
J 6,41-51
po, 9. srpna
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
1 K 13,1-13
út, 10. srpna
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.
Sk 4,32-34
st, 11. srpna
Pavel píše: Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
1 Tm 2,1-8

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ČervenecSrpenZáří
PDF: na výšku: ČervenecSrpenZáří

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article147.html - 4 August 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France