Een jongerengroep naar Taizé brengen

De ontmoetingen in Taizé worden gehouden rond de broedergemeenschap die er leeft. Iedereen moet bereid zijn deel te nemen aan het ritme van het gemeenschappelijke leven – drie keer per dag met de broeders samenkomen voor het gebed, met andere jongeren deelnemen aan de ontmoetingen, maaltijden, gespreksgroepen en een praktische taak (eten opscheppen, afwassen, etc.), eenvoud van leven en de stilte rond de kerk en overal op het terrein, voornamelijk ’s nachts... Het dagelijkse programma vind je op de pagina Hoe ziet een dag in Taizé eruit?.

Het is belangrijk dat de jongeren een persoonlijke en vrije keuze maken om naar Taizé te komen, en niet omdat ze daartoe verplicht zijn.

- 18 t/m 29 jaar: de ontmoetingen zijn vooral voor hen bedoeld, het hele jaar door, elke week en elk weekend.

- 15 t/m17 jaar: als er voldoende begeleiders met hen meekomen, kunnen zij deelnemen aan een ontmoeting van een week of van een weekend (van donderdagavond tot zondag).

- Onder de 15 jaar kunnen alleen met hun ouders komen in het kader van de gezinsontmoetingen [http://www.taize.fr/nl_article14745.html].

- Jongeren onder de 18 jaar moeten, om aan de ontmoeting mee te doen, een ingevuld formulier met een ouderlijke toestemming meebrengen. In dit formulier staat dat de groepsleider de wettelijk aansprakelijke persoon is tijdens het verblijf en dat deze persoon bevoegd is besluiten te nemen aangaande medische ingrepen, mochten deze nodig zijn. Je kunt zelf voor jouw groep een toestemmingsformulier maken of het door Taizé gemaakte formulier gebruiken.

We moeten, ook door de wetgeving in Frankrijk, voorzichtig zijn met het scheiden van de verblijfplaatsen van de jongeren onder 18 en de jongeren ouder dan 18. Om te verzekeren dat de jongeren ‘s nachts genoeg slaap krijgen en zich goed gedragen, worden de groepleiders samen met hen ondergebacht, in de slaapzalen voor jongvolwassenen, of in de slaazalen voor groepleiders.

Bijbelintroducties worden elke dag gegeven door een broeder van de gemeenschap. Herinner de jongeren eraan om een Bijbel mee te nemen. De kleine gesprekgroepen worden door de jongeren zelf geleid.

Kijk voor meer informatie over volwassenen die met een jongerengroep komen, maar niet nodig zijn om te helpen als leider op [→art13885]. Let in het bijzonder op de beperking [en_article14744.html#beperkingen] voor het aantal volwassenen in deze groep.

We kunnen geen verblijfpaats aanbieden voor buschauffeurs, en zij mogen ook niet slapen in hun bus. Er kunnen ook geen bussen in Taizé blijven. Wij kunnen informatie verstrekken over hotels in de omgeving.

Keuze van de data

Kijk voor het maken van een registratie naar de pagina met de [Data→art14746] voor dit jaar.

De ontmoetingen duren één week, van zondagmiddag tot de daaropvolgende zondag na de eucharistieviering (behalve in het paas- en pinksterweekend; dan is de vertrek- en aankomstdag niet op zondag, maar op paas- en pinkstermaandag). Als je niet een volle week kunt komen, probeer dan voor het weekend te komen van donderdagmiddag of -avond tot zondag.

Wij raden je aan niet minder dan 3 volle dagen te blijven. Een volle week is de beste manier om helemaal aan de internationale ontmoetingen deel te nemen.

Overleg met ons voordat je definitieve plannen maakt, vooral als het gaat om een schoolgroep. Als er zich veranderingen voordoen in de groepssamenstelling of de data van jouw komst, of als de komst van jouw groep niet kan doorgaan, laat ons dit dan meteen weten door jouw online inschrijving te wijzigen.

Begeleiders en contactpersonen

Met de 15 t/m 17-jarigen moeten begeleiders van 20 jaar en ouder (en bij voorkeur jonger dan 30 jaar) meekomen: één begeleider per zeven jongeren, om de dagactiviteiten te begeleiden. Deze begeleider zal een van de gesprekgroepen leiden, die bestaat uit tien jongeren van verschillende groepen. Neem contact met ons op als deze aanbeveling voor problemen zorgt.

In elke groep (ook die zonder 15 t/m 17-jarigen), moeten er groepsleiders zijn die in dezelfde plaats kunnen verblijven als de jongeren, om goed op hen te letten (ook gedurende de nacht). Als de groep bestaat uit jongens en meisjes, moeten er ook mannelijke en vrouwelijke groepsleiders zijn. Voor groepen met 15 t/m 17-jarigen, de contactpersonen kunnen ook groepsleider zijn. per 7 jongeren één (maar niet meer dan één) contactpersoon nodig van 21 jaar en ouder (en bij voorkeur jonger dan 30 jaar) . Deze contactpersonen geven leiding aan de dagactiviteiten in de kleine groepen. De begeleiders van de 15 t/m 17-jarigen en de groepsleiders kunnen dezelfde personen zijn, maar dit hoeft niet. Zij kunnen dezelfde onkostenbijdrage geven als de jongeren voor hun verblijf.

(Als een volwassene (30+) gescheiden wil blijven van de groep, en niet nodig is als een groepsleider, schrijf deze dan in als ‘adult’ op de registratie. Als andere volwassenen (30+) met de jongeren verblijven om hen te begeleiden, maar geen contactpersoon zijn, kun je hen ook als ‘adults’ registreren en hierbij vermelden, dat zij met de jongeren zullen verblijven.

Onder de jongeren van 18 t/m 29 jaar is er per 7 jongeren één contactpersoon nodig om te helpen in de gespreksgroepen. Het zou goed zijn, als je vóór aankomst in Taizé de jongeren van deze leeftijdsgroep kunt vragen wie er contactpersoon kunnen zijn. Deze contactpersonen kunnen zich maandag bij de eerste bijbelinleiding bij de broeder melden.

- Volwassenen vanaf 30 jaar die geen begeleiders zijn en die geen eigen tent hebben meegenomen, worden afhankelijk van hun leeftijd en onze mogelijkheden in slaapzalen of in een kamer met 2 of 3 bedden ondergebracht. (De meeste onderkomens bevinden zich op enkele kilometers afstand, en zijn erg afgescheiden van de onderkomens voor jongeren). Zie: Ontmoetingen voor volwassenen ouder dan 30 jaar.

Andere aandachtspunten

- De bijbelinleidingen ’s ochtends worden verzorgd door broeders van de gemeenschap: herinner ieder eraan een bijbel mee te nemen. De gespreksgroepen na de inleiding worden door de jongeren zelf geleid.

- Een belangrijke voorwaarde voor een verblijf in Taizé is tijdens de week geen ‘uitje’ te voorzien (zelfs niet voor een paar uur) buiten Taizé. Dit verstoort het ritme van de ontmoetingen, het leidt vaak tot teleurstelling van anderen die zich hebben voorbereidt zich een week lang in te zetten.

- Het is goed om in Taizé een ontmoeting met jouw groep te houden. Kies dan een moment tijdens de dag waarop de deelname aan het programma niet gehinderd wordt.

- Neem in het voorjaar, najaar en winter warme kleren mee! Zomers kan het ook koud en nat zijn, dus denk daar aan wanneer je je koffer inpakt. Wij vragen aan iedereen in de kerk gepaste kleding te dragen. Onbedekte schouders en korte broeken in de kerk vormen in sommige culturen geen probleem maar kunnen voor anderen aanstootgevend zijn. Neem korte broeken mee van een goede lengte (geen mini-shorts of hot-pants). Vraag aan de jongeren om voor de gebeden hun schouders te bedekken, bijvoorbeeld met een T-shirt of een sjaal.

- Uit veiligheidsoverwegingen wordt gevraagd geen butagas, gasverlichting en kaarsen mee te nemen. Indien ze toch meegenomen worden, wordt men verzocht ze af te geven in La Morada, waar ze voor het vertrek weer afgehaald kunnen worden. Leg dit voor vertrek duidelijk aan iedereen uit.

- Oyak is de enige plaats in Taizé waar een alcoholisch drankje gekocht en gedronken kan worden. Vraag groepsleden die alcoholische dranken meegenomen hebben, ze af te geven in La Morada, waar ze voor vertrek afgehaald kunnen worden. Leg dit voor vertrek duidelijk aan iedereen uit. Drugsgebruik is illegaal en strafbaar in Frankrijk.

- Kijk ook op de pagina’s over veiligheid en gezondheidszaken art.

Begin zo snel mogelijk met de voorinschrijving van je groep, gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier. Je kan dit al doen voordat je zeker weet hoeveel jongeren mee zullen gaan.

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article14743.html - 29 November 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France