Zdravotné opatrenia a bezpečnosť

Zdravotné opatrenia

Ak prichádzate na stretnutia, prosíme, aby ste si nezabudli vziať potrebné lieky a poistenie.

Mladí mladší ako 18 rokov musia mať so sebou vyplnený a formulár, ktorý dáva rodičovské potvrdenie, že sa môžu zúčastniť stretnutí. Tento formulár poveruje vedúceho skupiny, aby za nich prebral zodpovednosť počas pobytu a pri akýchkoľvek rozhodnutiach v prípade potrebných zdravotníckych rozhodnutí.

Obyvatelia Európskej únie musia mať so sebou Európsky preukaz poistenca. Budete ho potrebovať na preplatenie prípadných zdravotných nákladov.

Prosíme, aby ste sa uistili, že vaše očkovania sú platné, predovšetkým proti osýpkam, mumsu, ružienke, čiernemu kašľu, a takisto aj revakcinácia proti tetanu a obrne. Ak ste mali infekčnú chorobu, uistite sa , že už nie ste nositeľom infekcie skôr, ako prídete do Taizé.

Ak ochoriete počas vášho pobytu, prosíme, aby ste okamžite išli na ošetrovňu do El Abiodhu. Je tam vždy k dispozícii zdravotná sestra.

Bezpečnosť

Bratia komunity si želajú, aby Taizé bolo miestom dôvery, bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sem prídu hľadať vnútorný pokoj. Každý musí byť v tomto obozretný. Z dôvodu bezpečnosti radíme dievčatám a ženám, aby sa neprechádzali samotné na opustených cestičkách mimo Taizé.
Ak spozorujete, že by mohol byť niekto vystavený sexuálnemu zneužitiu, prosíme vás, aby ste o tom ihneď hovorili, o to viac, ak by išlo o osobu mladšiu ako 18 rokov. Povedzte to buď vedúcemu skupiny alebo bratovi komunity, alebo sestre (sestra, ktorá je zároveň zdravotnou sestrou je v El Abiodh k dispozícii 24 hodín denne). Prosíme, aby ste konali rovnako v prípade, že spozorujete používanie drog alebo veľkého množstva alkoholu.

Ak ste sa z Taizé už vrátili, môžete napísať email na community taize.fr alebo skontaktovať vhodnú osobu vo vašej krajine.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article14793.html - 1 October 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France