Prispieť na náklady

Stretnutia nie sú podporované inak, ako príspevkami účastníkov a tých, ktorí môžu prispieť do fondu solidarity.

Váš príspevok pokrýva náklady na stravu, ubytovanie a ostatné výdavky spojené s organizáciou stretnutí. Odporúčaná suma príspevku berie na zreteľ krajinu pôvodu každého účastníka. Každý si v rámci stanoveného rozmedzia zvolí, koľko na stretnutie prispeje.

V prípade, že potrebujete potvrdenie, požiadajte oň pri odovzdávaní svojho príspevku. Po vašom odchode z Taizé vám nebudeme môcť také potvrdenie vystaviť.

Pre odporúčané príspevky na tento rok kliknite, prosím sem.

Počítanie príspevku

Príspevky sa počítajú podľa jedál, nie podľa nocí! Večera + obed = 1 deň.
- Ak pricestujete v nedeľu popoludní a zostanete do ďalšej nedele popoludnia, počítajte 7 dní..
- Ak odchádzate v nedeľu ráno a želáte si piknik na cestu, treba počítať 6,5 dňa a k tomu príspevok na piknik.
- Ak prichádzate v nedeľu ráno a zostávate do budúcej nedele popoludnia a chcete so sebou piknik na cestu, počítajte 7 dní a pripojte príspevok za piknik. Je tomu tak isto, ako keď prídete v sobotu večer a odchádzate v nedeľu ráno nasledujúceho týždňa a chcete si so sebou vziať piknik na cestu.
- Ak pricestujete v piatok večer na večeru a odchádzate v nedeľu poobede, počítajte dva dni.

Prosíme aby ste si všimli: minimálny príspevok je na celý jeden deň, a to aj vtedy, ak prídete večer a odchádzate nasledujúce ráno.

Ako odovzdať príspevok na náklady?

Je možné prispieť v hotovosti, ale v prípade, že prichádzate so skupinou prosíme, aby ste sa tomuto vyhli.

Ak prichádzate ako skupina, pokúste sa prispieť za celú skupinu dokopy, nech už použijete ktorýkoľvek spôsob platby. Ak by chcel každý účastník prispieť zvlášť, počítajte s tým, že pri príchode budete musieť dlhšie čakať.!

Svoj príspevok môžete odovzdať prostredníctvom platobnej karty (Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro). Vedúci skupín by si mali vopred v banke overiť, že svojou kartou môžu previesť sumu v potrebnej výške príspevku.

Ak chcete poslať svoj príspevok on-line použitím kreditnej karty, prosíme, požiadajte nás aby sme mohli zviditeľniť túto možnosť na vašej prihláške.

Môžete tiež prispieť bankovým prevodom ešte pred príchodom (prosíme však, aby to bolo len výnimočne a v prípade, že suma nebude menšia než 150 eur).

Je možné prispieť šekom platným vo Francúzsku alebo cestovným šekom. Pre všetky druhy šekov je lepšie presvedčiť sa vopred, či sú v Taizé akceptovateľné.

Ak potrebujete ďalšie informácie, chcete prispieť vopred bankovým prevodom alebo máte ďalšie dotazy týkajúce sa zmienených možností úhrady, prosíme napíšte na meetings taize.fr. Do predmetu vašej správy napíšte „costs of stay“.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article14794.html - 21 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France