Ρώμη

Φωτογραφίες

Από την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής συνάντησης


  

Kατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνάντησης


Printed from: http://www.taize.fr/el_article14908.html - 16 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France