Piiblilugemised igaks päevaks

Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2020
Kolmap, 15. juuli
Teie ei ole astunud käega katsutava juurde, vaid te olete tulnud elava Jumala linna ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde.
Hb 12:18-24
Neljap, 16. juuli
Selle Vaim, kes Jeesuse on surnuist üles äratanud, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.
Rm 8:1-11
Reede, 17. juuli
Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda! Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust!
Ps 51
Laup, 18. juuli
Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses.
Gl 3:23-29
PÜHAP, 19. juuli
Jeesus ütles: „Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille mees võttis ning külvas oma põllule. See on küll kõige väiksem kõigist seemneist, aga kui see on kasvanud, on see suurim aiataimedest!”
Mt 13:31-32
Esmasp, 20. juuli
Jeesus leidis Jesaja raamatust koha, kuhu oli kirjutatud: Ta on mind läkitanud kuulutama vabakssaamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse.
Lk 4:14-30
Teisip, 21. juuli
Paulus kirjutab: Kristuses elab kogu jumalik täius ihulikult, ja teie olete saanud osa tema täiusest.
Kl 2:6-10
Kolmap, 22. juuli
Aga mina lähen Su kotta Sinu suurest heldusest ja kummardan Su püha templi poole Sinu kartuses! Issand, juhata mind oma õiguses.
Ps 5

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: juunijuuliaugust
PDF: Vertikaalne: juunijuuliaugust

Printed from: http://www.taize.fr/et_article151.html - 15 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France