Stambulas, 2013 m. sausis

Piligriminės kelionės nuotraukos

Po Europos Jaunimo susitikimo Romoje, drauge su keletu brolių ir šimtu jaunų žmonių iš įvairių šalių, Brolis Alois lankėsi Stambule 2013 m. sausio 3 - 6 dienomis. Ekumeninis Konstantinopolio Patriarchas Baltramiejus pakvietė drauge švęsti Trijų Karalių šventę ir melstis kartu su šiame mieste gyvenančiais krikščionimis.

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article15218.html - 28 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France