Bibliai olvasmányok minden napra

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2020
VA, 9 Augusztus
Éjjel, amikor a tanítványok meglátták Jézust, amint a tengeren jár, nagyon megrémültek és kiáltozni kezdtek. De ő megszólította őket: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”
Mt 14,22-33
HÉ, 10 Augusztus
Ezt mondja az Úr: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy boldogok legyetek.
Jer 7,21-24
KE, 11 Augusztus
Jézus így beszélt azokhoz, akiket elküldött: Aki befogad titeket, engem fogad be. Aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött.
Mt 10,37-42
SZE, 12 Augusztus
Ezt mondja az ÚR: Örök szövetséget kötök népemmel, nem fordulok el tőle, jót teszek vele.
Jer 32,37-41
CSÜ, 13 Augusztus
Pál apostol írta: Krisztus békéje töltse el szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben.
Kol 3,12-17
PÉ, 14 Augusztus
Ezt mondja az ÚR: Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a reggeli ködöt. Térj hozzám, mert megváltottalak.
Iz 44,21-23
SZO, 15 Augusztus
SZŰZ MÁRIA
Erzsébet mondta Máriának: Boldog, aki hitt annak beteljesülésében, amit az Úr mondott neki.
Lk 1,39-45
VA, 16 Augusztus
Jézus így szólt a kánaita asszonyhoz: Nagy a te hited! Legyen neked, amint akarod.
Mt 15,21-28

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: júliusaugusztusszeptember
PDF: Álló: júliusaugusztusszeptember

Printed from: http://www.taize.fr/hu_article154.html - 9 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France