Bibliai olvasmányok minden napra

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2024
VA, 19 Május
PÜNKÖSD
Jézus mondja: Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapta, amit majd hirdet nektek.
Jn 16,12-15
HÉ, 20 Május
Vezessen benneteket a Lélek. Mert a Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, kedvesség, bizalom másokban és önfegyelem.
Gal 5,16-18.22-23
KE, 21 Május
Péter mondta: Isten választott ki közületek, hogy a nemzetek az én szájamból hallják az evangélium tanítását és higgyenek. És Isten, aki ismeri a szíveket, tanúságot tett, mert nekik éppúgy megadta a Szentlelket, mint nekünk.
Csel 15,5-12
SZE, 22 Május
Pál apostol írta Timóteusnak. Őrizd meg a rád bízott drága kincset a Szentlélkek által, aki bennünk lakik.
2Tim 1,12-14
CSÜ, 23 Május
Izajás mondta: Az ÚR lelke nyugszik a Messiáson. Ő nem a látszat után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányos lesz az ország szegényeinek dolgában.
Iz 11,1-10
PÉ, 24 Május
Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek és békét a közel levőknek. Az ő révén van mindegyikünknek szabad utunk az egy Lélekben az Atyához.
Ef 2,14-18
SZO, 25 Május
Jézus mondja: A Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Jn 14,21-26
VA, 26 Május
Pál írta: Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!«
Róm 8,14-17

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: áprilismájusjúnius
PDF: Álló: áprilismájusjúnius

Printed from: https://www.taize.fr/hu_article154.html - 19 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France