Bibliai olvasmányok minden napra

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2022
VA, 22 Május
Jézus mondja: Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek és ne csüggedjen.
Jn 14,22-26
HÉ, 23 Május
Ezt mondja az Úr: Népem közül senkinek sem kell társát vagy testvérét tanítania: Ismerd meg az Urat! Mindenki ismerni fog a legkissebbtől a legnagyobbig.
Zsid 8,6-13
KE, 24 Május
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És Isten szólt: „Legyen világosság!” És lett világosság.
Ter 1,1-31
SZE, 25 Május
Pál írta: Már az életünkről is lemondtunk, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki föltámasztja a halottakat.
2Kor 1,8-11
CSÜ, 26 Május
MENNYBEMENETEL
Isten gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket.
Ef 1,15-23
PÉ, 27 Május
Jézus mondja: Annál nincs nagyobb szeretet, ha életünket odaadjuk másnak.
Jn 15,9-17
SZO, 28 Május
A Példabeszédek könyvéből: Szeretet és hűség el ne hagyjanak! Fűzd ezeket nyakad köré, és vésd őket szíved táblájára.
Péld 3,1-12
VA, 29 Május
Mialatt Jézus megáldotta a tanítványait, eltávozott tőlük és fölvitetett a mennybe. Ők pedig leborultak előtte, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Folyamatosan a templomban voltak és dícsőítették az Istent.
Lk 24,46-53

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: áprilismájusjúnius
PDF: Álló: áprilismájusjúnius

Printed from: https://www.taize.fr/hu_article154.html - 22 May 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France