Bibliai olvasmányok minden napra

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2020
HÉ, 21 Szeptember
SZT. MÁTÉ
Jézus mondja: Menjetek és tanuljátok meg mit jelent az „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.
Mt 9,10-13
KE, 22 Szeptember
A teremtett világ is felszabadul majd a romlottság szolgaságából Isten fiainak dicsőséges szabadságára.
Róm 8,18-25
SZE, 23 Szeptember
Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek.
Neh 8,8-12
CSÜ, 24 Szeptember
Krisztus leszállt a föld mélységeibe, majd föltámadt, hogy jelenlétével betöltse a világmindenséget.
Ef 4,1-13
PÉ, 25 Szeptember
Pál apostol írta: Tőlem távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében.
Gal 6,11-18
SZO, 26 Szeptember
Az ÚR elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak.
Iz 61,1-3
VA, 27 Szeptember
Jézus mondja egy példabeszédben: Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. Nem megyek — felelte. De később meggondolta és kiment. Odament a másikhoz és annak is szólt. Megyek — felelte a másik. De mégsem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?
Mt 21,28-31
HÉ, 28 Szeptember
Isten az erőtlent nagy erőssé teszi.
Iz 40,25-31

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: augusztusszeptemberoktóber
PDF: Álló: augusztusszeptemberoktóber

Printed from: http://www.taize.fr/hu_article154.html - 21 September 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France