Bibliai olvasmányok minden napra

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2021
SZE, 8 December
Az angyal ezt mondta Máriának: Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni.
Lk 1,26-38
CSÜ, 9 December
Kivezetett a szabad térre engem az ÚR, megmentett, mert kedvét lelte bennem.
Zsolt 18
PÉ, 10 December
Bocsáss meg a másik embernek, ha hibázott. Így az imádban, neked is megbocsátják bűneidet.
Sir 28,2-7
SZO, 11 December
Izajás mondta: Az ÚR lelke nyugszik a Messiáson. Ő nem a látszat után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányos lesz az ország szegényeinek dolgában.
Iz 11,1-10
VA, 12 December
Keresztelő Szent János ezt mondta: Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó a saruszíját megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni.
Lk 3,15-22
HÉ, 13 December
Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki mindvégig megerősít titeket.
1Kor 1,4-9
KE, 14 December
Énekeljetek az ÚRnak új éneket! Áldjátok nevét! Napról napra hirdessétek üdvösségét! Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között!
Zsolt 96
SZE, 15 December
Keresztelő Szent János így beszélt Jézusról: Utánam jön a férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én.
Jn 1,29-34

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: novemberdecemberjanuár
PDF: Álló: novemberdecemberjanuár

Printed from: https://www.taize.fr/hu_article154.html - 8 December 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France