Bibliai olvasmányok minden napra

Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2020
CSÜ, 26 November
A leprával borított férfi Jézus elé borult és kérte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!“ Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!“
Lk 5,12-16
PÉ, 27 November
Mivel Krisztus maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzedenek.
Zsid 2,5-18
SZO, 28 November
Gyógyíts meg Uram, és meggyógyulok! Szabadíts meg engem, és megszabadulok!
Jer 17,14-17
VA, 29 November
ÁDVENT
Jézus mondja: Amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Legyetek éberek!
Mk 13,33-37
HÉ, 30 November
SZT. ANDRÁS
Jézus meglátott két testvért, Simont és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tó vizébe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket.” Ők pedig otthagyták hálóikat és követték Jézust.
Mt 4,18-22
KE, 1 December
Énekeljetek az Úrnak, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez: tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és örülj, mert közöttetek van a hatalmas Isten.
Iz 12,1-6
SZE, 2 December
Pál apostol írta: Az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes.
2Tim 2,22-26
CSÜ, 3 December
Csak Istennnél csendesül el a lelkem, tőle kapok reménységet.
Zsolt 62

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: októbernovemberdecember
PDF: Álló: októbernovemberdecember

Printed from: http://www.taize.fr/hu_article154.html - 26 November 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France