Papež František, naděje pro obnovu v církvi


Prohlášení bratra Aloise, představeného komunity Taizé

Měl jsem velkou radost, když jsem v Římě na Svatopetrském náměstí uprostřed obrovského davu obyvatel Říma a poutníků z tolika různých zemí slyšel první slova papeže Františka. Očekávali jsme, že z této volby vzejde něco nového, a nebyli jsme zklamáni. Původ tohoto prvního papeže, který pochází „z konce světa“, vyjadřuje univerzální rozměr církve. Jméno, které si zvolil, evokuje radost a lásku k chudým inspirovanou Františkem z Assisi, které byly až dosud v srdci života nového papeže v Argentině.
 
Z víry křesťanů Latinské Ameriky vychází jeho vize vztahu mezi lidmi a jejich biskupem. „Vydejme se na tu cestu: biskup a jeho lid (…) cestu bratrství, lásky a důvěry mezi námi,“ zdůraznil své poslání římského biskupa. Na všechny přítomné udělal nový papež hluboký dojem, když je před tím, než jim požehnal, požádal o modlitbu a setrval se skloněnou hlavou chvíli v tichu.
 
Když vyzval k modlitbě za svého předchůdce Benedikta XVI., spojil kontinuitu a příslib něčeho nového. Byl jsem s celým zástupem, který přišel nového papeže pozdravit a přivítat, dojat, když těmito slovy rozšířil naši pozornost do celosvětového rozměru: „Modleme se za celý svět, aby bylo velké bratrství mezi námi.“
13. března 2013

JPEG - 16.9 kb
S papežem Františkem v Římě, rok 2013

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article15429.html - 4 June 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France