Video

Život v Taizé

Zivot v Taizé - CS [https://vimeo.com/19503284] from Taize [https://vimeo.com/taize] on Vimeo [https://vimeo.com].

Toto krátké video (15 minut v čestine) stručne predstavuje príbeh komunity Taizé a zameriava sa na týždenné stretnutia setkání mladých ľudí, které sa tu konajú v priebehu celého roka.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article15441.html - 3 February 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France