Susitikimas Vroclave: Numatoma susitikimo programa

Dalyvauti Europos jaunimo susitikime Vroclave, tai:

... melstis giedant ir būnant tyloje;

... drauge su tūkstančiais jaunų žmonių eiti prie tikėjimo ir bendrystės šaltinių;

... būti priimtam Vroclavo gyventojų ir dalintis vieni su kitais paprastumu;

... susitikti su žmonėmis gyvenančiais Evangelija dabartinių iššūkių sūkuryje;

... ieškoti naujo impulso Europos solidarumui.


Nuotrauka: Piotr Mitelski

2019 m. gruodžio 28 d., šeštadienis

Ryte – atvykimas ir priėmimas Vroclave, išsamios informacijos suteikimas. Pirmas susitikimas su priimančios parapijos bendruomene ir priimančia šeima.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Dalinamas maisto davinys ir karštas gėrimas, po to vakarinės pamaldos Hala Stulecia (Šimtmečio) salėje ir didelėse palapinėse.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

2019 m. gruodžio 29 d., sekmadienis

Ryte mišios arba pamaldos priimančiose parapijose. Po to susitikimai su vietos bendruomenės gyvenimui atsidavusiais žmonėmis.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Vidurdienį įvairiose miesto centro vietose dalinamas maisto davinys.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Po pietų miesto centre vyks teminiai susitikimai tikėjimo, dvasinio gyvenimo, socialinio aktyvumo, meninės kūrybos ir kitomis temomis.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Dalinamas maisto davinys ir karštas gėrimas, po to vakarinės pamaldos Hala Stulecia (Šimtmečio) salėje ir didelėse palapinėse.

2019 m. gruodžio 30 d., pirmadienis

Ryte pamaldos priimančiose parapijose, po jų – pokalbiai grupelėse ir susitikimai su vietos bendruomenės gyvenimui atsidavusiais žmonėmis. Po to vykstama į miesto centrą.

Vidurdienį įvairiose miesto centro vietose dalinamas maisto davinys, po to vidurdienio pamaldos įvairiose bažnyčiose.

Po pietų miesto centre vyks teminiai susitikimai tikėjimo, dvasinio gyvenimo, socialinio aktyvumo, meninės kūrybos ir kitomis temomis.

Dalinamas maisto davinys ir karštas gėrimas, po to vakarinės pamaldos Hala Stulecia (Šimtmečio) salėje ir didelėse palapinėse.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

2019 m. gruodžio 31 d. antradienis

Ryte pamaldos priimančiose parapijose, po jų – pokalbiai grupelėse ir susitikimai su vietos bendruomenės gyvenimui atsidavusiais žmonėmis. Po to vykstama į miesto centrą.

Miesto centre dalinama arbata, po to vidurdienio pamaldos bažnyčiose miesto centre.

Po pietų vyks šalių susitikimai.

Dalinamas maisto davinys ir karštas gėrimas, po to vakarinės pamaldos Hala Stulecia (Šimtmečio) salėje ir didelėse palapinėse.

23.00 val. maldos vigilė už taiką pasaulyje, po jos – „Tautų šventė“ priimančiose parapijose.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

2020 m. sausio 1 d. trečiadienis

Ryte mišios arba pamaldos priimančiose parapijose, po jų - pietūs šeimose.


Photo: Wiesia Klemens

Išvykimas - nuo 16.00 val.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article15462.html - 17 September 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France