Návšteva brata z Taizé na Slovensku

V blízkych dňoch, od 26. apríla do 5. mája 2013 navštívi Slovensko jeden z bratov z komunity Taizé.


Brat z Taizé zavíta do viacerých miest, aby sa tu stretol a modlil spolu s mladými a všetkými členmi farností a spoločenstiev. Záujemci, ktorí by sa radi zúčastnili týchto stretnutí sú vítaní v nasledujúcich mestách:

  • piatok 26. apríla: Bratislava - o 20:15 modlitba v jezuitskom kostole
  • nedeľa 28. apríla: Ilava
  • pondelok 29. apríla: Trnava - o 19:00 "Večer v duchu Taizé" v uršulínskom kostole sv. Anny
  • utorok 30. apríla Bratislava - Dúbravka - stretnutie začne približne o 19:00 (po sv.omši od 18:00h) v kostole Ducha Svätého v Dúbravke
  • štvrtok 2. mája: Bardejov
  • piatok 3. mája: Prešov
  • sobota 4. mája: Žilina
  • nedeľa 5. mája: Zvolen

Presné miesta a časy stretnutí a modlitieb budú doplnené postupne.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article15549.html - 30 September 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France