45 000 noort palvetasid Püha Peetruse platsil koos paavst Benedictusega

28.detsembrist kuni 2.jaanuarini toimus Roomas Taizé Vennaskonna juhitud Euroopa Kokkutulek, mille teise päeva õhtul kogunes 45 000 noort õigeusklikku, protestanti ning katoliiklast Püha Peetruse platsile, et palvetada koos paavst Benedictus XVI-ga. Juba pärastlõunal täitsid inimesed tasapisi suure Vatikani väljaku. Kell 6 algas õhtupalvus Taizé laulude, jumalasõna lugemise ning pika vaikusehetkega.

Tõusnud täiskuu all lõi terve väljak särama kümnete tuhandete küünalde valguses, mille inimesed olid süüdanud ülestõusmise märgiks. Mõtisklevas ning palvemeelses õhkkonnas kuulasid inimesed Vend Aloisi tervitust paavst Benedictusele. Seejärel andis paavst üle oma läkituse viies erinevas keeles.

Video tervest teenistusest (prantsusekeelse kommentaariga)


Tervitus Taizé priorilt, Vend Aloisilt

Kõige Püham Isa,
 
Täna toimub meie "usalduse palverännakus" üks märkimisväärne sündmus. Me oleme tulnud kõikjalt Euroopast ja teistelt kontinentidelt, ning erinevatest kirikutest. See, mis meid ühendab, on tugevam kui see, mis meid lahutab: meid ühendab üks ristimine ning üks jumalasõna. Oleme tänasel õhtul tulnud tähistama seda ühtsust teie ümber, ühtsust, mis on tõeline ka siis, kui me seda veel täielikult ei mõista. See kasvab, kui me pöördume koos Kristuse poole.
 
Vend Roger jättis meie vennaskonnale oma pärandi - igatsuse jagada evangeeliumit just eriti noortele. Ta oli sügavalt teadlik sellest, et kristlastevahelised lõhed on usu edasiandmisel takistuseks. Ta avas lepituse teed, mida meie pole veel lõpuni avastanud. Tema tunnistusest inspireerituna soovivad paljud inimesed jagada lepitust oma elu kaudu, soovivad elada otsekui juba lepitatud inimesed.
 
Lepitatud kristlased võivad saada rahu ja osaduse tunnistajateks, uue inimestevahelise solidaarsuse kandjateks.
 
Niisuguse lähenemise aluseks on isikliku suhte otsimine Jumalaga. Selline oikumeenia palves ei edenda pelka tolerantsi. See annab tõuke tõelisele dialoogile ning vastastikkusele ärakuulamisele, mis on oma olemuselt väga nõudlik.
 
Kui me palvetame siin täna õhtul, siis ei saa me unustada, et Vend Roger’ viimane kiri, mille ta kirjutas vahetult enne oma vägivaldset surma, oli adresseeritud just teile, Püha Isa, et öelda teile, et meie vennaskond tahab käia teiega osaduses. Samuti ei saa me unustada, et pärast Vend Roger’ traagilist surma oli teie toetus meie jaoks hindamatu väärtusega ning innustas meid edasi minema. Nõnda tahaksin ma veelkord väljendada meie südame sügavat kiindumust teie isiku ja teie teenimise vastu.
 
Lõpuks tahaksin ma tuua teile ka lootuse tunnistuse paljudelt Aafrika noortelt, keda me kohtasime kuu aega tagasi Kigalis, Rwandas. Nad olid tulnud sinna 35 riigist, sealhulgas Kongost, Põhja-Kivust, et võtta osa lepituse ja rahu palverännakust. Nende noorte kristlaste suures elujõus peitub Kiriku tulevik.
 
Need noored aafriklased soovisid, et me viiksime endaga kaasa nende lootuse märgi, sorgoseemned, et need võiksid ka Euroopas kasvada. Kas võin võtta selle vabaduse, Püha Isa, ning anda teile nende poolt väikese traditsioonilise Rwanda korvikese - "agaseke", mille sees on need Aafrika lootuseseemned? Võib-olla saab need istutada Vatikani aedadesse, et need võiksid siin õitseda?

Paavst Benedictuse läkitus 35. Euroopa Kokkutulekust osavõtjatele

itaalia keeles
Tänan teid, armas Vend Alois, teie soojade ja armastust täis sõnade eest! Armsad noored, armsad usalduse palverändajad, teretulemast Rooma!
 
Te olete tulnud suurel hulgal kogu Euroopast ja teistest maailmajagudest, et palvetada pühade apostlite Peetruse ja Pauluse haua juures. Tegelikult just selles linnas valati nende mõlema verd Kristuse pärast. Usk, mis motiveeris neid suuri Kristuse apostleid, on seesama, mis ajendas teid alustama seda teekonda. Te olete soovinud peagi algaval aastal otsida usalduse allikaid Jumalas, et elada nende järgi oma igapäevaelus. Mind rõõmustab, et te olete oktoobris alanud Usu Aasta eesmärgid just sellisel viisil omaks võtnud.
 
Praegune on juba neljas Euroopa kokkutulek, mis toimub Roomas. Sel puhul tahaksin ma korrata oma eelkäija, Johannes Paulus II sõnu, mis ta andis noortele kolmanda kokkutuleku ajal Roomas: "Paavstina tunnen, et olen koos teiega pühendunud usalduse palverännakule maa peal... Ka mina olen kutsutud olema usalduse palverändaja Kristuse nimel." (30. detsember 1987).
 
inglise keeles
Umbes 70 aastat tagasi rajas Vend Roger Taizé Vennaskonna. Tuhanded noored tulevad sinna kogu maailmast, et otsida oma elule tähendust. Vennad võtavad nad vastu, et jagada nendega oma palve-elu ning anda neile võimalus kogeda isiklikku suhet Jumalaga. Just selleks, et neid noori toetada nende teel Kristuse poole, otsustas Vend Roger alustada "maapealset usalduse palverännakut".
 
Vend Roger tunnistas väsimatult rahu ja lepituse evangeeliumi, pühendus tulihingeliselt pühaduse oikumeeniasse ning julgustas kõiki Taizésse tulnuid olema osaduse otsijad. Me peaksime laskma sellel vaimselt elatud oikumeenial oma südametes heliseda ning lubama Vend Roger’ tunnistusel juhtida end tõeliselt sisemise ja vaimse oikumeenia poole. Soovin et võiksite seda eeskuju järgides kõik olla ühtsuse sõnumi kandjateks. Ma kinnitan teile, et katoliku kirik jätkab muutumatu kindlusega lepituse teede otsimist, mis viivad kristlaste nähtava ühtsuseni. Ning nõnda tervitan ma tänasel õhtul erilise armastusega siia tulnud õigeusklikke ning protestante.
 
prantsuse keeles
Täna küsib Kristus teilt sama küsimuse, mis ta küsis oma jüngritelt: "Kelle teie ütlete minu olevat?" Peetrus, kelle haua juurde me oleme hetkel kogunenud, vastas: "Sina oled Messias, elava Jumala Poeg" (Mt 16:15-16). Tervest tema elust sai konkreetne vastus sellele küsimusele. Kristus tahab ka teilt kõigilt vastust, ent mitte kohusetundest või hirmust, vaid sisemisest vabadusest kantud vastust. Sellele küsimusele vastates leiate te oma elule kõige tugevama tähenduse. Tekst Püha Johannese 1. kirjast aitab meil väga lihtsalt mõista, kuidas vastata: "Et me usuksime tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist" (3:23). Usu ning armasta Jumalat ja oma ligimesi! Mis võiks olla veel põnevam? Mis võiks olla veel kaunim?
 
Lubage Roomas oldud päevade ajal sellel Kristusele antud jah-sõnal kasvada oma südames, eriti just nende pikkade vaikusehetkede ajal, mis on osa vennaskonna palvustest ning mis on just pärast jumalasõna kuulamist. Peetruse teine kiri ütleb, et see Sõna on nagu "nagu lamp, mis paistab hämaras paigas," mida te panete hästi tähele, "kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis" (1:19). Te peate mõistma - koidutäht peab tõusma teie südameis, sest see pole alati seal olemas. Mõnikord külvavad kurjus ja süütute kannatused teis kahtlusi ja segadust. Ning Kristusele jah-ütlemine võib muutuda raskeks. Aga need kahtlused ei tee teist uskmatuid! Jeesus ei tõuganud ära meest, kes evangeeliumis talle hüüdis: "Ma usun, aita mind mu uskmatuses!" (Mk 9:24).
 
saksa keeles
Et te ei kaotaks usku selles lahingus, siis ei jäta Jumal teid iialgi üksi ega isoleerituks. Ta annab meile kõik Kiriku osaduse rõõmu ja lohutuse.
 
Tänu erinevate koguduste külalislahkusele saate te oma Roomas oleku ajal uutmoodi Kirikuks olemise kogemuse. Kui te lähete tagasi koju erinevatesse riikidesse, kutsun ma teid avastama, et Jumal teeb teid kõiki kaasvastutavaks oma Kiriku eest, kõikvõimalikes erinevates kutsumustes. Kristuse Ihu osadus vajab teid kõiki ning teil kõigil on selles oma koht. Püha Vaim vormib ning hingab elu Kiriku osaduse müsteeriumi just eelkõige teie kõikide unikaalsete annete kaudu, et teist kõigist võiks saada evangeeliumi heade sõnumite kandjad tänapäeva maailmas.
 
poola keeles
Koos vaikusega on ka laulul teie vennaskonna palvustel oluline koht. Neil päevil täidavad Taizé laulud Rooma kirikuid. Laul on toetuseks ning on palve võrreldamatu väljendus. Kristusele lauldes avate te end Tema lootuse müsteeriumile. Ärge kartke laulda kiitust Jumalale koiduni, te ei pettu.
 
Armsad noored sõbrad, Kristus ei eemalda teid siit maailmast. Ta saadab teid sinna, kus puudub Tema valgus, nii et teie võiksite selle teisteni viia. Jah, te olete kutsutud oleme väikeseks valguseks neile, kes on teie ümber. Kui te pöörate enam tähelepanu maailma hüvede võrdsemale jagamisele, pühendute õiglusele ja uuele inimestevahelisele solidaarsusele, siis aitate te enda ümber olevatel inimestel paremini mõista, kuidas juhib evangeelium meid Jumala poole ning samas teiste poole. Nii panustate te oma usuga maapealsete usalduse allikate avastamisse.
 
prantsuse keeles
Olge täis lootust! Jumal õnnistagu teid, teie peresid ja sõpru!

Laadi need kaks läkitust alla prinditavas formaadis (pdf):

PDF - 262 ko

Printed from: https://www.taize.fr/et_article15586.html - 30 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France