Pravidelné modlitby na Slovensku

Ponúkame Vám prehľad modlitieb so spevmi z Taizé, ktoré sa konajú v rôznych mestách Slovenska.

Tento zoznam je nekompletný. Ak máte vo vašej farnosti takéto modlitby a chcete, aby tu boli uvedené, môžete nám napísať: e-mail. Napíšte čas, mesto a krátky popis vašej spoločnej modlitby.

Ak by ste chceli vo vašej farnosti pripraviť spoločnú modlitbu ako v Taizé, prečítajte si, ako každodenne prebiehajú takéto prípravy v Taizé a aká je štruktúra takéhoto modlitbového stretnutia [https://www.taize.fr/sk_article2424.html].

Bratislava

- raz mesačne, väčšinou v pondelok o 17:30 v kaplnke svätej Kataríny na Michalskej 8 (Staré Mesto). Presný termín zverejňujeme na facebookovej stránke [https://www.facebook.com/taizekatarinka/] alebo nás kontaktujte emailom: e-mail

- každý posledný piatok v mesiaci v jezuitskom kostole (Hlavné nám., Staré Mesto) o 20.15 hod., e-mail

Pezinok

- vždy 4. piatok v mesiaci o 19:00 v kapuínskom kostole (Holubyho 92, Pezinok). e-mail, facebooková skupina: Taizé Pezinok [https://www.facebook.com/groups/136761216975025].

Trnava

- vždy druhý piatok v mesiaci o 19:00 hod v kostole sv. Anny (uršulínsky), e-mail, facebook: Taizé v Trnave [https://www.facebook.com/taizevtrnave/].

Topoľčany

- každá posledná sobota v mesiaci o 19:30 hod. v kaplnke Kláštora sv. Alžbety. Pre aktualizácie sledujte facebookovú stránku spevokolu Gihon [https://www.facebook.com/gihonsk/]

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article1569.html - 24 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France