Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2022
ZON. 26 juni
Iemand zei tegen Jezus: “Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.” Jezus zei tegen hem: “De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.”
Lc 9:57-62
ma. 27 juni
Jezus zegt: Zoek het koninkrijk van God, en de andere dingen zullen je erbij gegeven worden.
Lc 12:22-31
di. 28 juni
Juich, hemel! Jubel, aarde! De Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd.
Js 49:13-26
wo. 29 juni
PETRUS EN PAULUS
Jezus vroeg zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?” Ze antwoordden: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.” Toen vroeg hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?” “U bent de messias, de Zoon van de levende God,” antwoordde Petrus.
Mt 16:13-20
do. 30 juni
Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
Joh 12:47-50
vr. 1 juli
Aan het kruis gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Mt 27:45-46
za. 2 juli
Mozes zei tot het volk: Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag nog zal redden.
Ex 14:5-31
ZON. 3 juli
Jezus zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, om voor wijzen en verstandigen te hebt verborgen, wat u aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Lc 10:21-22

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MeiJuniJuli
PDF: Portret: MeiJuniJuli

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article158.html - 26 June 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France