Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2021
wo. 22 september
Paulus schreef: Mij is de genade geschonken om de volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen het mysterie in het licht te stellen, dat in alle eeuwen verborgen was in God.
Ef 3:1-9
do. 23 september
Strek je hand uit naar de arme. Wees vrijgevig voor ieder die leeft. Ga wie verdriet heeft niet uit de weg, klaag met hen die klagen.
Sir 7:32-36
vr. 24 september
Paulus schreef: Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Fil 4:4-7
za. 25 september
Paulus schreef: Het is God die het handelen bij u teweegbrengt, opdat u onberispelijke kinderen van God bent te midden van de wereld, waarin u schittert als sterren aan de hemel.
Fil 2:12-18
ZON. 26 september
Jezus zegt: Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
Mc 9:38-48
ma. 27 september
Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af.
Sir 2:1-9
di. 28 september
Paulus schreef aan Timoteüs: Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet.
1 Tim 4:12-16
wo. 29 september
Jezus vroeg zijn leerlingen: “Wie ben ik volgens jullie?” Petrus antwoordde: “De door God gezonden messias.”
Lc 9:18-24

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: augustusseptemberOktober
PDF: Portret: augustusseptemberOktober

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article158.html - 22 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France