Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2020
za. 4 juli
Laat de Geest u vervullen. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.
Ef 5:14-20
ZON. 5 juli
Jezus zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, wat u aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Mt 11:25-27
ma. 6 juli
God maakte de mens uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gn 2:5-9
di. 7 juli
De gelovigen werden door hevige vervolgingen verspreid. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God.
Hnd 8:1-8
wo. 8 juli
Paulus schreef: Wees sterk door de genade van Christus Jezus.
2 Tim 2:1-7
do. 9 juli
Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen. Op u, Heer, hoop ik, van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God.
Ps 38
vr. 10 juli
De Heer zegt: Kom terug, want ik ben vol genade.
Jr 3:12
za. 11 juli
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Js 40:6-8

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: JuniJuliaugustus
PDF: Portret: JuniJuliaugustus

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 4 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France