Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2020
ZON. 25 oktober
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Mt 22:34-40
ma. 26 oktober
Paulus schreef: Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.
2 Tim 1:6-14
di. 27 oktober
Jezus zegt: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.
Mt 8:18-22
wo. 28 oktober
In een gelijkenis zei Jezus: Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht.
Mt 13:1-23
do. 29 oktober
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.
Mt 20:20-28
vr. 30 oktober
Jezus zei tot een jongeman: Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.
Mc 10:17-22
za. 31 oktober
Jozef vergaf zijn broers en zei: Wees maar niet bang. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.
Gn 50:15-21
ZON. 1 november
ALLERHEILIGEN
Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Mt 5:1-12

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: septemberOktoberNovember
PDF: Portret: septemberOktoberNovember

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 25 October 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France