Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2023
wo. 4 oktober
Uit de profeet Hosea: Zaai rechtvaardig! Oogst met liefde! Het is tijd om de Heer te smeken, dat hij nadert met de regen van zijn goedheid.
Hos 10:12
do. 5 oktober
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor heel Gods volk.
Ef 6:18-20
vr. 6 oktober
Christus leed en dreigde niet, hij vestigde zijn hoop op hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven.
1 Pe 2:19-25
za. 7 oktober
Jezus zegt: Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Joh 13:31-35
ZON. 8 oktober
Jezus zei: Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.
Mt 21:33-43
ma. 9 oktober
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
1 Joh 4:12-21
di. 10 oktober
Wees niet partijdig. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Heb je naaste lief als jezelf.
Lv 19:9-18
wo. 11 oktober
Heer, wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt.
Ps 25

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: septemberOktoberNovember
PDF: Portret: septemberOktoberNovember

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article158.html - 4 October 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France