Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2023
ma. 20 maart
De Heer zegt: Ik zal een eeuwig verbond met mijn volk sluiten, ik zal hen altijd zegenen.
Jr 32:37-41
di. 21 maart
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Mc 12:28-34
wo. 22 maart
Jakobus schreef: Onderwerp u aan God, en verzet u tegen de verleider, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.
Jak 4:6-12
do. 23 maart
Jezus zei tot een rijke jongeman: Als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.
Mt 19:16-22
vr. 24 maart
Johannes schreef: Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.
1 Joh 3:11-16
za. 25 maart
Maria zei: Barmhartig is de Heer, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.
Lc 1:39-56
ZON. 26 maart
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.
Joh 11:1-45
ma. 27 maart
De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen te bevrijden.
Ex 3:1-15

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: FebruariMaartApril
PDF: Portret: FebruariMaartApril

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article158.html - 20 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France