Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2021
vr. 5 maart
Jezus zegt: De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Lc 19:1-10
za. 6 maart
De wereld gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.
1 Joh 2:12-17
ZON. 7 maart
Paulus schreef: Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de volken een dwaasheid. Maar voor ons is Christus Gods kracht en wijsheid.
1 Kor 1:22-25
ma. 8 maart
God zei tot Ezechiël: Onthoud alles wat ik je zal zeggen, luister er aandachtig naar. Ga naar je landgenoten om te profeteren.
Ez 3:10-11
di. 9 maart
Jezus zegt: De Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.
Mt 20:17-19
wo. 10 maart
De Heer zegt: Jij bent kostbaar in mijn ogen, waardevol, en ik houd veel van je.
Js 43:1-4a
do. 11 maart
Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in uw woord stel ik mijn hoop, Heer. In de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend en overdenk ik uw woord.
Ps 119:145-152
vr. 12 maart
Toen u gedoopt werd bent u met Christus begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.
Kol 2:9-15

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: FebruariMaartApril
PDF: Portret: FebruariMaartApril

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article158.html - 5 March 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France