Modlitba brata Aloisa za ľudí v Sýrii a za pokoj vo svete

V sobotu sú kresťania celého sveta, veriaci ostatných náboženstiev a všetci tí, ktorí hľadajú mier, pozvaní pápežom Františkom ku dňu pôstu a modlitby za ľudí v Sýrii a za pokoj vo svete. V Taizé sa bratia spolu s 1500 účastníkmi týždňového pobytu pripoja k tomuto dňu prostým poludňajším jedlom a modlitbovým bdením v sobotný večer v spoločenstve predovšetkým s tými, ktorí znášajú násilie v Sýrii ako aj inde na zemi.
Bože lásky, sme znepokojení násilím, ktoré sa deje v Sýrii aj inde vo svete. A tak sa obraciame k tebe, ty nás nenecháš upadnúť do znechutenia. Činíš nás chápavými, že naša modlitba a náš súcit zavážia. Buď po boku tým, ktorí trpia a zošli Ducha Svätého, aby roznecoval vo všetkých ľuďoch skutky pokoja.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article15830.html - 27 January 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France