Daglige bibeltekster

Disse korte bibeltekstene blir lest, dag for dag, ved fellesbønnene i Taize. Bibelreferansen som er angitt viser til en litt lengre tekst.
     
2021
Søn, 9 Mai
Jesus sa til læresveinane sine: Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk vener, for eg har fortalt dykk alt eg har høyrt av Far min.
Joh 15:15-17
Man, 10 Mai
Guds visdom leidde dei rettferdige på rette vegar og viste dei korleis Guds kongedøme er.
Visd 10:9-14
Tir, 11 Mai
Han som Gud har sendt, Jesus Kristus, talar Guds ord, for Gud gjev Anden i fullt mål.
Joh 3:22-36
Ons, 12 Mai
Fra Jesajas bok: I de siste dager skal det skje at Gud skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for mange folk. De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig.
Jes 2:1-5
Tor, 13 Mai
Kristi Himmelfartsdag
Etter Jesu himmelfart gikk disiplene ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet.
Mark 16:15-20
Fre, 14 Mai
Jesus sa til en kvinne han hadde helbredet: Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.
Matt 9:18-26
Lør, 15 Mai
Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
4 Mos 6:22-27
Søn, 16 Mai
Jesus ba til Far sin for læresveinane sine og sa: Heilage Far, hald dei fast i ditt namn, det namnet du har gjeve meg, så dei kan vere eitt liksom vi er eitt.
Joh 17:1-11

Taizé - Daglig bibeltekst.  Daglig bibeltekst.
Taizé - Android-app for de korte bibellesningene  Android-app for de korte bibellesningene   •   iPhone app

Last ned fil

PDF

PDF: Landscape: aprilmaijuni
PDF: Portrait: aprilmaijuni

Printed from: https://www.taize.fr/no_article159.html - 9 May 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France