Dzīve Tezē: video


Life at Taizé [https://vimeo.com/10433263] from Taize [https://vimeo.com/taize] on Vimeo [https://vimeo.com].

Šī īsā (15 minūšu) filmiņa iesākumā pavisam īsi iziet cauri Tezē stāstam, lai koncentrētos uz iknedēļas jauniešu tikšanos.

Filmas DVD ieraksts ir pieejams ar skaņas celiņu (šobrīd) angļu, fanču, vācu, itāļu un spāņu valodās. Skatieties sadaļu Grāmatas, CD, video, lai iegūtu vairāk informācijas par pieejamību citās valstīs.

Printed from: http://www.taize.fr/lv_article16034.html - 5 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France