Bibeltexter för varje dag

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2020
ons, 15 Juli
Ni har inte som israeliterna kommit till ett berg som man kan ta på. Nej, ni har kommit till den levande Gudens stad, och ni står inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund.
Heb 12:18-24
tor, 16 Juli
Han som har uppväckt Kristus från de döda ska göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Rom 8:1-11
fre, 17 Juli
Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora barmhärtighet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd.
Ps 51
lör, 18 Juli
Paulus skriver: Alla är ni genom tron Guds barn i Kristus Jesus.
Gal 3:23-29
SÖN, 19 Juli
Jesus sa: Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla andra örter.
Matt 13:31-32
mån, 20 Juli
Jesus fann det ställe i profeten Jesajas bok där det står skrivet: ”Herren har sänt mig att frambära ett glädjebud till de fattiga och att förkunna befrielse för de fångna”.
Luk 4:14-30
tis, 21 Juli
Paulus skriver: I Kristus har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit gestalt. Och i honom har ni nått er fullhet.
Kol 2:6-10
ons, 22 Juli
Jag får gå in i ditt hus, ty din godhet är stor. Jag faller ned i vördnad, vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig rätt.
Ps 5

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: JuniJuliAugusti
PDF: Stående format: JuniJuliAugusti

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article161.html - 15 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France