Bibeltexter för varje dag

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2022
fre, 9 December
Ur psaltaren: Längtan efter din hjälp förtär mig, Herre, jag sätter mitt hopp till ditt ord.
Ps 119:81-88
lör, 10 December
Paulus skriver: Må Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast.
1 Thess 5:12-28
SÖN, 11 December
Jesus talade om Johannes döparen och sa: Det är om honom det står skrivet: “Se, jag sänder en budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig.”
Matt 11:2-15
mån, 12 December
Paulus skriver: I hoppet är vi räddade — ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt.
Rom 8:22-27
tis, 13 December
Johannes skriver: Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.
1 Joh 3:14-20
ons, 14 December
Jeremia sa: Bota mig, Herre, och jag är botad! Rädda mig och jag är räddad! Du är min lovsång.
Jer 17:14-17
tor, 15 December
Jesus sa: Ni är världens ljus. Ert ljus ska lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.
Matt 5:13-16
fre, 16 December
Paulus skriver: Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud.
1 Thess 5:12-22

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: NovemberDecemberJanuari
PDF: Stående format: NovemberDecemberJanuari

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article161.html - 9 December 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France