Bibeltexter för varje dag

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2024
SÖN, 19 Maj
PINGST
Jesus sa: När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen; han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör.
Joh 16:12-15
mån, 20 Maj
Paulus skriver: Låt er ande leda er. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.
Gal 5:16-18,22-23
tis, 21 Maj
Petrus sa: Gud har utvalt mig bland er för att folken genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den heliga Anden åt dem.
Apg 15:5-12
ons, 22 Maj
Paulus skriver till Timotheos: Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig.
2 Tim 1:12-14
tor, 23 Maj
Jesaja skriver: En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Han är fylld av Herrens Ande. Han dömer inte efter skenet. Rättvist dömer han de svaga, med opartiskhet skipar han rätt åt de fattiga i landet
Jes 11:1-10
fre, 24 Maj
Kristus har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern i en enda Ande.
Ef 2:14-18
lör, 25 Maj
Jesus sa: Den heliga anden som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.
Joh 14:21-26
SÖN, 26 Maj
Paulus skriver: Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: “Abba! Fader!”
Rom 8:14-17

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: AprilMajJuni
PDF: Stående format: AprilMajJuni

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article161.html - 19 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France