Štrasburk

30 tisíc mladých Evropanů zviditelňuje „velké společenství přátelství“

Tisková zpráva

Taizé ve Štrasburku:
30 tisíc mladých Evropanů zviditelňuje
„velké společenství přátelství“

28. prosince přijede 20 tisíc mladých lidí z celé Evropy i z dalších kontinentů do Štrasburku, kde se zúčastní 36. zastavení na „pouti důvěry“, kterou organizuje komunita Taizé. Kromě jiných to bude víc než 4500 Poláků, 2600 Ukrajinců, 1400 Italů, 1200 Chorvatů, 1000 Bělorusů… Spolu s dalšími z Alsaska a z německého regionu Ortenau bude 30 tisíc mladých „hledat viditelné společenství mezi všemi, kdo milují Krista“.

Ve Čtyřech podnětech pro rok 2014, textu, který dostanou všichni při příjezdu, se bratr Alois, představený komunity Taizé, k mladým obrací i těmito větami:
„Ti, kdo milují Krista, tvoří po celém světě velké společenství přátelství. Musejí přispívat k uzdravování ran lidstva: aniž by se chtěli vnucovat, mohou prosazovat globalizaci solidarity, která nevylučuje žádný národ a žádného člověka.“

Každé ráno se mladí lidé shromáždí ve více než dvou stech hostitelských farnostech na obou březích Rýna, ve Francii i v Německu, aby se modlili a rozmlouvali spolu. Odpoledne 29. a 30. prosince nabízí program setkání patnáct témat, ze kterých si účastníci mohou vybrat, např.:
- „Krize, nezaměstnanost, nejistá práce… Musíme vymyslet nějaký nový model ekonomiky?
- „Spravedlnost a lidská práva: osobní úvaha o výzvě být křesťanem“
- „Ekumenický dialog: pokojně žít vedle sebe, nebo se nechat proměňovat setkáváním s ostatními?
- Potřebujeme církev? Biblické rozjímání o společenství v Kristu“
- „Evropa, země přistěhovalců: jak můžeme lépe společně žít?

Účastníci se během setkání budou scházet v poledne a večer ke společným modlitbám. Ty se budou konat simultánně v několika halách výstaviště ve Wackenu (štrasburském výstavním centru), ve štrasburské katedrále a v protestantském chrámu sv. Pavla. Bratr Alois promluví k mladým každý den během večerní modlitby. Jeho promluvy budou zveřejněny na stránce:
Promluvy bratra Aloise.

Podrobný program setkání je k dispozici zde [http://www.taize.fr/IMG/pdf/livret_cs.pdf].

Text „Čtyři podněty pro rok 2014“, který napsal bratr Alois mladým a lidem zodpovědným za pastoraci, „Hledání viditelného společenství mezi všemi, kdo milují Krista“, bude zveřejněn na webu komunity Taizé 26. prosince.

Několik poselství povzbuzujících komunitu i účastníky už se sešlo v Taizé. Další poselství se očekávají, zvlášť od pravoslavných církví. Tato poselství budou brzy zveřejněna na webu komunity. Zde je několik úryvků.

Poselství papeže Františka: „Řím s radostí vzpomíná na loňské evropské setkání a zvlášť na krásnou modlitbu, ke které se shromáždily na Svatopetrském náměstí s papežem Benediktem XVI. tisíce mladých lidí. Papež na vás spoléhá, že skrze vaši víru a svědectví bude duch pokoje a smíření evangelia působit mezi vašimi vrstevníky.“

Rev. Martin Junge, generální tajemník Světové luterské federace: „Jaké radostné shromáždění: vydáváte se společně na cestu k nové solidaritě tím, že půjdete spolu, budete rozmlouvat, modlit se a zpívat. V duchu společného vyjití na cestu k spravedlivějšímu a pokojnějšímu světu vám přejeme požehnané evropské setkání ve Štrasburku.“

Ban Ki-moon, generální tajemník OSN: „Technologie globalizovala komunikace. Nyní musíme globalizovat soucit a občanství. Ve světě, který je více propojen, musíme být více sjednoceni. Když jsou naše osudy propletenější, musíme v budoucnosti ještě hlouběji a výrazněji spolupracovat. To je globální logika dneška. Spoléhám na vaši pomoc v prosazování našich společných cílů: míru, rozvoje a lidských práv.“

Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady: „Tématem vašeho letošního setkání je sjednocení všech křesťanů v jednu církev a vydání se za hranice rozdělení. Je to téma, které ve svém širším smyslu představuje jednotu v různosti, dokonce bych řekl jednotu skrze různost. A toto téma se stalo mottem Evropské unie, protože je srdcem budování a rozvoje evropského projektu.“

Zprávy ze setkání a osobní svědectví mladých najdete na stránce:
Ohlasy ze setkání.

Fotografie.

Tiskové centrum evropského setkání bude otevřeno od 27. prosince do 1. ledna od 10:00 do 19:00 v hale 21 na výstavišti ve Wackenu.
Akreditace novinářů.

Tel.: 0033 (0) 6 38 03 36 56; 0033 (0)6 60 76 70 09
Fax: 0033 (0) 972 22 18 74

media taize.fr
www.taize.fr [http://www.taize.fr]

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article16215.html - 25 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France