Στρασβούργο

Φωτογραφίες

Kατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνάντησης


  

Από την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής συνάντησης


Printed from: https://www.taize.fr/el_article16332.html - 30 November 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France