Rok 2015 v Taizé

Od roku 1940 do 2015…

V auguste 1940, na začiatku druhej svetovej vojny, prichádza brat Roger do dedinky Taizé. Vo svojich 25 rokoch kladie základy komunity, ktorú si predstavoval ako podobenstvo spoločenstva, kvas zmierenia uprostred ľudskej rodiny:


"Od mojej mladosti ma myslím nikdy neopustilo tušenie, že by život komunity mohol byť znamením, že Boh je láska a nič iné ako láska. Kúsok po kúsku vo mne rástlo presvedčenie, že je nevyhnutné vytvoriť komunitu mužov odhodlaných odovzdať celý svoj život, ktorí by hľadali ako chápať jeden druhého a zmieriť sa: komunita, v ktorej by dobrota srdca a jednoduchosť boli stredom všetkého."
Brat Roger

V súčasnosti má komunita Taizé asi sto bratov, pochádzajúcich asi z tridsiatich krajín, katolíkov ako aj rôznych protestantských vyznaní.

Brat Roger zomrel 16. augusta 2005 vo veku 90 rokov, bol zavraždený počas večernej modlitby nepríčetnou osobou.

V priebehu celého roka 2015 bude komunita sláviť 75. výročie svojho založenia a pozýva všetkých k pripomenutiu si jej zakladateľa, 100 rokov po jeho narodení a 10 rokov po jeho smrti.

Ako prípravu roku 2015, nástupca brata Rogera, brat Alois ako prior komunity navrhol trojročné smerovanie, ktoré by malo vo svetle Evanjelia obnoviť náš záväzok pre ľudskú solidaritu.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article16636.html - 18 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France