Rok 2015 w Taizé

Od 1940 do 2015…

W sierpniu 1940 roku, na początku drugiej wojny światowej, Brat Roger przybył do wioski Taizé. Mając zaledwie 25 lat, założył Wspólnotę, którą wyobrażał sobie jako przypowieść o komunii, zaczyn pojednania w ludzkiej rodzinie:


„Od czasu młodości nigdy nie opuszczała mnie intuicja, że życie wspólnoty może stać się znakiem Boga, który jest miłością i tylko miłością. Stopniowo rosło we mnie przekonanie, że bardzo ważne jest utworzenie wspólnoty mężczyzn gotowych oddać całe swoje życie, dążących do tego, by się wzajemnie rozumieć i zawsze sobie przebaczać – wspólnoty, w której dobroć serca i prostota byłyby w centrum wszystkiego.”
Brat Roger

Dzisiaj Wspólnota z Taizé liczy około stu braci, katolików i wywodzących się z różnych tradycji protestanckich, pochodzących z blisko trzydziestu krajów.

Brat Roger umarł 16 sierpnia 2005 w wieku 90 lat, zamordowany podczas wieczornej modlitwy Wspólnoty.

Przez cały rok 2015 Wspólnota zaprasza do świętowania 75. rocznicy swego powstania oraz do uczczenia pamięci swego Założyciela w setną rocznicę jego urodzin i dziesiątą rocznicę śmierci.

Myśląc o roku 2015 następca Brata Rogera i przeor Wspólnoty, brat Alois, zaproponował trzyletni okres przygotowań, aby w świetle Ewangelii odnowić nasze zaangażowanie na rzecz solidarności między ludźmi.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article16649.html - 21 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France