Małe prowizoryczne fraternie

Małe prowizoryczne fraternie są bardzo wzbogacającym doświadczeniem, zarówno dla wspólnot, które je przyjmują - parafii, miejsc solidarności - jak i młodych ludzi, którzy przeżywają tę duchową przygodę. Wobec tego z radością potwierdzamy kontynuację tego projektu w najbliższej przyszłości. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapytania o taką możliwość podczas kolejnego pobytu w Taizé. Na czym to polega?

Grupka młodych osób mieszka razem przez kilka tygodni w jakiejś dzielnicy, miasteczku czy wiosce, żeby tam być świadkami Ewangelii oraz dzielić z mieszkańcami ich radości i cierpienia.

  • wspólna modlitwa trzy razy w ciągu dnia
  • praca duszpasterska i społeczna wraz z miejscowymi wspólnotami chrześcijańskimi
  • odwiedziny u osób samotnych albo znajdujących się w ciężkiej sytuacji
  • prowadzenie modlitw i spotkań dla młodych ludzi

Aby się do tego przygotować, osoby pragnące wziąć udział w tym projekcie proszone są o spędzenie tygodnia w Taizé i poinformowania o tym podczas przyjęcia.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę pisać: temp.com taize.fr.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article16692.html - 5 March 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France