Malé provizórne spoločenstvá

V prvej štrvtine roku 2015 sme pozvaní žiť v spoločenstve niekoľkých mladých v priebehu niekoľkých týždňov v centre niektorej štvrte alebo dediny, aby sme tu boli svedkami evanjelia a delili sa o radosti i starosti s obyvateľmi. Rytmus tomuto životu bude dávať modlitba trikrát denne. Náplňou budú pastorálna a sociálna práca s miestnymi kresťanskými spoločenstvami, návštevy ľudí, ktorí sú izolovaní alebo v situácii núdze, animácia modlitieb otvorených pre všetkých a tiež stretnutia s mladými.

Tí, ktorí by sa radi zúčastnili tohto projektu, pripravia sa naň počas týždňového pobytu v Taizé v období od Veľkej Noci 2014 do februára 2015.

Pre ďalšie informácie kontaktujte : temp.com taize.fr.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article16785.html - 8 March 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France