© Copyright i zezwolenia

Prawa autorskie

Strony w internecie

Wszystkie publikacje zamieszczane na tych stronach są objęte prawami autorskimi należącymi do Ateliers et Presses de Taizé (copyright © A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France editions taize.fr

Zezwolenie na używanie śpiewów z Taizé

Od wielu lat parafie różnych Kościołów korzystają ze "śpiewów z Taizé" i włączają je do swoich modlitewników i śpiewników. Bracia Wspólnoty cieszą się tym, gdyż w ten sposób to, czego młodzi doświadczają w Taizé, zostaje powiązane z życiem ich Kościołów.

Ważne jest, by śpiewy te śpiewane były z taką samą prostotą, z jaką śpiewa się je w Taizé. Wtedy pomogą grupom i wspólnotom parafialnym odkrywać modlitwę, której mają służyć.

Istnieje ścisły związek między frazą muzyczną a kilku słowami, które powtarza się w nieskończoność. To wielokrotne powtarzanie tego samego śpiewu wywodzi się z bardzo starej tradycji modlitewnej, do której na Zachodzie należy na przykład "Zdrowaś Maryjo", a w Kościołach wschodnich Modlitwa Jezusowa. Wspólnota pragnie, by ten właśnie charakter śpiewów został zachowany.

Liczne, w najróżniejszy sposób formułowane, prośby o zezwolenie na powielanie tych śpiewów, przynagliły braci z Taizé do głębszego zastanowienia, jak chronić specyficzny charakter śpiewów i ich związek z powołaniem Wspólnoty, z którą się je powszechnie utożsamia.

Publikacja ostatecznej wersji każdego ze śpiewów jest rezultatem żmudnej pracy z kompozytorami i autorami, którą wspiera doświadczenie modlitwy w Taizé. Dlatego każdy śpiew ma swoją jedność i swój styl. Ta wspólna praca jest ściśle związana z zadaniami duszpasterskimi Wspólnoty z Taizé podejmowanymi wśród młodych ludzi oraz z poszukiwaniem takiej formy modlitwy, która byłaby przystępna dla większych zgromadzeń osób podczas spotkań w Taizé i gdzie indziej.

Niektórzy proszą Wspólnotę o zgodę na dokonanie zmian: adaptacje, aranżacje, nowy akompaniament muzyczny, nowe teksty lub nowe tłumaczenia tekstów itp. Gdybyśmy się na takie zmiany zgadzali - choćby tylko wtedy, gdy prośby takie miałyby najpełniejsze uzasadnienie - pojawiłaby się wszędzie niezliczona ilość wersji każdego śpiewu, niejednokrotnie dalekich od oryginału. Tego Wspólnota pragnie uniknąć. Niech więc śpiewy z Taizé pozostaną tym czym są, niech swoją prostotą i pierwotną oryginalnością wspierają prostą modlitwę medytacyjną.

Z tych powodów Wspólnota zezwala tylko na reprodukowanie oryginalnych utworów, w wersji, w jakiej figurują w wydawnictwach Taizé lub u autoryzowanych wydawców w poszczególnych krajach.

Śpiew

Na korzystanie ze śpiewów podczas publicznych lub prywatnych celebracji nie potrzeba żadnego zezwolenia.

Nagrywanie

Na dokonanie nagrania śpiewów lub kopiowanie istniejących nagrań potrzebne jest pisemne zezwolenie i dlatego prosimy najpierw skontaktować się z Ateliers & Presses de Taizé.

Przedruk śpiewów na papierze

Na przedruk śpiewów na papierze i umieszczanie w internecie potrzebne jest wcześniejsze zezwolenie na piśmie. W przypadku przedruków niekomercyjnych - kartki na zgromadzenia liturgiczne w parafiach, szkołach, dla chórów lub przedruk pojedyńczych śpiewów w śpiewnikach liturgicznych na użytek lokalny lub do wyświetlania z rzutnika - trzeba poprosić o wcześniejsze zezwolenie wydawcę, z którego materiałów chce się zrobić kopię, lub wprost w Taizé (A&PT).

W przypadku jakichkolwiek innych projektów - komercyjnych lub niekomercyjnych - należy wcześniej skontaktować się z A&PT, aby uzyskać pisemne zezwolenie.

Teksty

Teksty publikowane na tych stronach mogą być dowolnie przedrukowywane na papierze i rozdawane w przypadku, kiedy chodzi o użytek niekomercyjny, bezpłatny i zawsze z zaznaczeniem, skąd tekst pochodzi oraz z następującą notatką dotyczącą praw autorskich:
“copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France.”

We wszystkich przypadkach użycia tych tekstów w celach komercyjnych, niezależnie od sposobu reprodukcji, w celu reprodukcji w innych publikacjach niezależnie od nośnika, uprzednie zezwolenie pisemne wydane przez A&PT jest konieczne.

Podobnie w przypadku odtwarzania elektronicznego, w szczególności w internecie lub w sieci telefonii komórkowej, potrzebne jest uprzednie zezwolenie A&PT.

Zdjęcia, znaki graficzne, wideo, ścieżki dźwiękowe

Kopiowanie lub rozpowszechnianie jakiegokolwiek innego elementu tych stron (ze zdjęciami, znakami graficznymi, wideo, ścieżkami dźwiękowymi włącznie) wymaga uzyskania uprzedniego zezwolenia A&PT.

Nazwa "Taizé"

Nazwa "Taizé" i symbol krzyża w kształcie gołębicy są znakami zarejestrowanymi należącymi do Ateliers et Presses de Taizé.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article1680.html - 25 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France