Pápež František spomína stretnutia mladých Taizé a hľadanie kresťanskej jednoty

30. novembra 2014 ráno, v posledný deň svojej apoštolskej návštevy v Turecku, sa pápež František zúčastnil svätej liturgie, ktorú celebroval ekumenický patriarcha Bartolomej Komštantínopolský v Chráme svätého Juraja vo Phanar v Istanbule.

V svojom príhovore pápež František hovoril o hľadaní úplneho spoločenstva medzi cirkvami a vymenoval tri "hlasy", ktoré konkrétne volajú k tejto jednote: chudobní, obete konfliktov a mladí. Keď hovoril o poslednej z troch skupín, dodal:

Sú to predovšedtkým mladí - myslím napríklad na množstvo mladých pravoslávnych, katolíkov a protestantov, ktorí sa stretávajú na medzinárodných zhromaždeniach organizovaných komunitou Taizé - ktorí nás dnes žiadajú, aby sme urobili krok k úplnemu spoločenstvu. Robia to nie preto, že by ignorovali dôležitosť odlišností, ktoré nás rozdeľujú, ale preto, že sa vedia pozrieť ponad, vedia ako uchopiť to podstatné, čo nás zjednocuje.

Celý text pápežovho príhovoru je k dispozícii vo viacerých jazykoch [http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141130_divina-liturgia-turchia.html].


Na konci roka, sa budúce medzinárodné strentutie pripravované Taizé [http://www.taize.fr/sk_rubrique2444.html] na ktorom sa zúčastnia mladí kresťania z celej Európy bude konať v Prahe od 29. decembra do 2. januára 2015.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article17348.html - 3 February 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France