Påven Franciskus talar om Taizés möten för unga vuxna och arbetet för kristen enhet

På morgonen den 30 november, under sin apostlaresa i Turkiet, assisterade påven Franciskus i den gudstjänst som firades av den ekumeniske patriarken Bartholomeus av Konstantinopel i den helige Georgs kyrka vid Phanar i Istanbul.

I sitt tal nämnde påven Franciskus arbetet för en fullständig gemenskap mellan kyrrkorna och citerade tre "röster" som på ett särskilt sätt ropar efter denna enhet: de fattiga, de som är offer för konflikter, och ungdomar. När han talade om den senare gruppen tillade han:

Idag är det just de unga som bönfaller oss att röra oss i riktning mot en fullständig gemenskap. Jag tänker till exempel på de många ortodoxa, katolska och protestantiska unga som samlas till de möten som kommuniteten i Taizé ordnar. De gör det inte för att de inte bryr sig om de skillnader som fortfarande håller oss åtskilda, utan för att de klarar att se bortom dem; de klarar att omfamna det som är viktigast och det som redan förenar oss.

Hela texten finns på flera språk [http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141130_divina-liturgia-turchia.html].


I slutet av året, från 27 december till 2 januari, äger nästa internationella möte för unga vuxna, organiserat av Taizé [http://www.taize.fr/en_rubrique2446.html] rum i Prag (Tjeckien), och unga kristna från hela Europa deltar.

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article17359.html - 4 June 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France