Fragment z Biblii z komentarzem

Medytacje biblijne są propozycją szukania Boga w ciszy i w modlitwie, w życiu codziennym. Potrzeba około godziny, aby przeczytać zaproponowany fragment Biblii wraz z krótkim komentarzem i pytaniami. Rozważamy je najpierw w długiej chwili ciszy. Potem dobrze jest się spotkać w małych grupach, od 3 do 10 osób i podzielić się przemyśleniami. Spotkanie można zakończyć wspólną modlitwą.
2021

Maj

Józef przyjmuje Jezusa jako swego syna: Ewangelia według św. Mateusza 1, 18-25
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus (Mt 1, 18-25).

Pierwszy rozdział Ewangelii według św. Mateusza zaczyna genealogia Jezusa (po grecku „génesi”). Ewangelista pokazuje nam, że Jezus jest Mesjaszem, potomkiem Dawida i Abrahama. Nasz fragment opowiada, jak doszło do narodzin (znów greckie słowo „génnisi”) Jezusa.

Słowo „génesi” odsyła nas do początków, do dzieła Boga stwarzającego świat. To, co ma nastąpić, jest dalszym ciągiem wciąż trwającego dzieła stworzenia i równocześnie jest kontynuacją obietnic składanych Abrahamowi i Dawidowi. Tutaj, tak jak na początku, działa Duch Święty, prowadzi nas do nowego etapu objawiania się stwórczej mocy Boga w wypełnianiu obietnic składających się na historię zbawienia.

A tymczasem po chwili znajdujemy się w pełnej wyzwań i problemów codzienności życia kobiety zaręczonej z mężczyzną. Bóg wkracza w ich życie, aby rozpocząć nowe stworzenie i wypełnić obietnicę. Bóg wkracza w to, co codzienne i zwyczajne, aby kształtować i przemieniać. Bóg już jest „z nimi” w ich codzienności, nie przestaje tworzyć w nich i przez nich.

Najpierw nazwana została Maryja i ona zajmuje najważniejsze miejsce, ale Mateusz umieszcza Józefa obok Niej. Maryja za sprawą twórczego działania Ducha Świętego jest w ciąży. Jak zareaguje Józef na tę zaskakującą nowinę?

Mówi się nam, że Józef jest człowiekiem sprawiedliwym i dochowującym wiary. Dzięki swej wierności postanawia działać. Podjął już decyzję, co powinien zrobić, żeby zaoszczędzić Maryi wstydu, w sposób być może zdumiewający dla naszej współczesnej mentalności. Ale Bóg mówi do niego w czasie snu przez swojego wysłannika. Nie pozwalając, aby obezwładnił go lęk, Józef okazuje się zdolny do tego, by w pełni zaakceptować sytuację, w jakiej się znajduje. Bierze Maryję za żonę.

Wezwanie Boga zmienia sytuację i życie. Opowieść pomaga nam zrozumieć, że ani dla Maryi, ani dla Józefa okoliczności, w jakich się znaleźli, nie były łatwe. Powiedziano nam, że Józef jest człowiekiem prawym. Ale wezwanie Boga zmienia ideę sprawiedliwości, jaką Józef miał wcześniej. Dzięki temu Józef wchodzi na drogę świętości, odkrywając, że musi zostawić swój zwykły sposób myślenia. I z pewnością porusza go pragnienie Boga, żeby dziecko „zbawiło swój lud od jego grzechów”. Bo tutaj działa Boże miłosierdzie. I to miłosierdzie odmienia Józefa.

Opowieść jest więc pełna niespodzianek. I równocześnie tak naprawdę nie chodzi o to, że opowiada o tym, jak wypełnia się przepowiadanie proroków. Cytując Izajasza, Mateusz widzi spełnienie w Jezusie wszystkich Bożych obietnic. Izajasz widział nadejście nowej epoki. To, co Izajasz odkrywał jako obietnicę, Mateusz pokazuje jako coś, co jest już obecne. Narodziny Jezusa będą znakiem obecności Boga i wypełnieniem Jego zamiarów wobec wszystkich ludzi. Dziecko otrzyma dwa imiona: „Bóg z nami” i „Bóg zbawia”. A Józef powinien adoptować dziecko. Bóg będzie z Józefem i Józef zostanie odmieniony przez miłosierną miłość Boga.

- W jaki sposób Bóg nadal tworzy w moim codziennym życiu?

- Jak reaguję, kiedy moje myślenie o sprawiedliwości i uczciwości, nawet zakorzenione w moim rozumieniu wiary, są kwestionowane przez miłosierdzie Boże?

- Po prostu kontempluj imiona „Bóg z nami” i „Bóg zbawia” i obietnicę, jaką zawierają, obietnicę, której wcieleniem są narodziny dziecka Maryi i Józefa.Inne medytacje biblijne:

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article174.html - 16 May 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France