Πράγα

Φωτογραφίες

Kατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνάντησης


  

Από την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής συνάντησης


Printed from: https://www.taize.fr/el_article17458.html - 1 December 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France