Brasilien

«En tillitens dag» i Goiás

En eller två gånger om året organiserar de taizébröder som bor i Brasilien ett möte för unga vuxna i någon av de större städerna i landet. Dessa « Jornadas de Confiança », Tillitens Dagar, utgör etapper för pilgrimsfärden för tillit på jorden. Varje möte inger hopp åt dem som deltar i det. Det senaste mötet ägde rum 9-12 oktober i Goiás, en historisk stad väster om Brasilia. Lite över ett tusen personer deltog. För biskopen var det en stor glädje att få se så många unga samlas, för den lokala kyrkan har svårt att nå ungdomen.

JPEG - 12.8 ko

Under tre månader av intensivt förberedelsearbete bodde arbetslaget i biskopens hus i utkanten av Goiás. Genom sin enkla och vänliga närvaro utgjorde biskopen ett stöd åt dessa tolv unga vuxna, som för de flesta av dem inte kände varandra tidigare och som tillsammans ställdes inför stora utmaningar under denna tid.

JPEG - 8 ko

I detta stift är det få ungdomar som deltar i Kyrkans liv. Det finns många församlingar som inte har några ungdomsgrupper. Tvärt emot tidigare möten så var det inför dessa Jornadas svårt att organisera ett lokalt förberedelseteam. Därför hade det team som kom från andra delar av landet ett stort ansvar. Däremot fick gruppen åtnjuta ett värdefullt samarbete med en ung dominikanbroder, som blivit utsedd av sin orden att medverka, och med det lokala benediktinklostret, som sedan länge uppehåller vänskapliga förbindelser med taizébröderna i Brasilien. För 38 år sen var den munk, som nu är prior i klostret, med och startade den första gruppen av taizébröder i landet i Olinda i Nordöstra Brasilien.

JPEG - 17.1 ko

Den gymnastiksal som fungerade som samlingslokal under mötet hade dekorerats med enkla, lokala växter och med historiska motiv från Goiás, en stad som växte fram på 1700-talet på grund av alla guldgrävare som var aktiva i trakten.

Under den första gemensamma bönen var det svårt för en del deltagare att vara tysta under den stilla meditationsstunden. Men under de följande dagarna blev böneatmosfären allt mer intensiv. På måndag kväll, då en bön runt korset ägde rum, och även under den avslutande gudstjänsten, var deltagarnas ihärdiga bön kännbar. Inför denna sista gudstjänst hade en dam bakat 500 bullar hemma som blev välsignade och sedan utdelade till grupper av femtio personer som i berättelsen om brödundret i bibeln. Och trosbekännelsen lästes i dialogform, så som man gör på dop.

JPEG - 14.6 ko

I trakten omkring staden finns det en lång rad tillhåll för bönder utan jord. Under månaden före mötet gick en av bröderna och hälsade på några av dem och bodde en vecka på en av deras campingplatser. Sedan tog dessa män emot tjugofem ungdomar tillsammans med brodern. För de unga från städer var detta ett stort äventyr. Den sista dagen talade de inför alla om detta med rörelse, särskilt om hur väl de blivit välkomnade

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article1752.html - 25 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France