Животът в Тезе: филм

Този кратък (15 минутен) филм преминава през историята на Тезе и се съсредоточава върху седмичните срещи за младежи.


Life at Taizé [https://vimeo.com/10433263] from Taize [https://vimeo.com/taize] on Vimeo [https://vimeo.com].

Това е версията на английски език. Можете да гледате и на други езици, като промените настройките на езика в горния ляв ъгъл на страницата.

Printed from: https://www.taize.fr/bg_article17545.html - 30 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France