Krótkie rozważanie na dzisiaj

Z książki Brata Rogera:
Pokój serca, Wydawnictwo Księży Marianów MIC
     
1 grudnia
Ten, kto odpowiada na wezwanie Ewangelii, nie pozwala sobie traktować nikogo jak wroga (1). Modląc się w ciszy i z miłością, znajduje dosyć wolności, by zdobyć się na przebaczenie nawet tym, którzy wypaczają jego intencje.
1. Zobacz Ewangelia św. Mateusza 5,44


Taizé - Krótkie rozważanie na dzisiaj

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article182.html - 1 December 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France