Krótkie rozważanie na dzisiaj

Z książki Brata Rogera:
Pokój serca, Wydawnictwo Księży Marianów MIC
     
17 maja
Czy należy się martwić, że nie myślimy stale o Bogu? Siedem wieków temu pewien chrześcijanin z Nadrenii, Mistrz Eckhart, napisał:
«Skierować się ku Bogu, [...] to nie znaczy nieustannie o Nim myśleć. To byłoby niemożliwe, [...] i w dodatku nie byłoby lepsze. Człowiek nie może zadowolić się Bogiem, o którym myśli. Bo kiedy myśl znika, Bóg znikałby również... Bóg jest ponad myślą istoty ludzkiej. A Boża rzeczywistość nie znika nigdy.»


Taizé - Krótkie rozważanie na dzisiaj

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article182.html - 17 May 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France