Krótkie rozważanie na dzisiaj

Z książki Brata Rogera:
Pokój serca, Wydawnictwo Księży Marianów MIC
     
15 sierpnia
Z pewnością to nie możni tej ziemi decydują o zmianach na świecie. Czy Maryja Dziewica mogła przypuszczać, że jej życie stanie się tak istotne dla przyszłych losów rodziny ludzkiej? Tak jak i ona, wielu maluczkich przygotowuje drogi cichej komunii.


Taizé - Krótkie rozważanie na dzisiaj

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article182.html - 15 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France