Europski susret mladih u Baselu

Predgrupa (26.12.)

Za sudjelovanje u predgrupi traži se posebno fleksibilnost, spremnost na odvajanje u parove (što se smještaja tiče) i preuzimanje zadataka koji će se vama ponuditi.

Prijava za predgrupu iz Hrvatske i sva pitanja u vezi volontiranja u predgrupi u Baselu:

Ante Sosa, 098-1929458 - e-mail - obrazac prijave [https://goo.gl/forms/YiIkRwSwCleyaKHF2]

Printed from: http://www.taize.fr/hr_article19637.html - 7 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France